Bjergsted park Stavanger.jpg

Aktivitetskalender

2019

13. november. Den nasjonale konferansen for trearkitektur

18.-19. november. Kurs 1 i Trekonstruksjoner - Grunnleggende materialkunnskap, prosjektering og bygging i KL-tre og limtre.

20.-21. november. Kurs 2 i Trekonstruksjoner - Dimensjonering av konstruksjoner i KL-tre og limtre og hybridløsninger.

10. desember. TTF julemøte.