Borg Havn.jpg

Borg Havn

Treteknisk har akkurat satt i gang målinger av varmetap i massivtrevegger (KL-tre) i det nye kontorbygget til Borg havn i Fredrikstad. - Instrumenteringen er på plass og vi har store forventninger til resultatene, forteller prosjektleder Marcus Olsson ved Treteknisk.

Det nyoppførte kontorbygget har 250 mm tykke vegger i krysslaminert tre (KL-tre). Her er det verken isolasjon, dampsperre eller kledning. Veggene i seg selv holder ikke det teoretiske TEK17-kravet når det kommer til varmegjennomgangskoeffisient (U-verdi), men det har blitt gitt midlertidig dispensasjon fra kommunen med krav om videre dokumentasjon fra målinger og forskning.

Utover Treteknisk består prosjektgruppen av iTre AS, Trebruk AS og Storm Elektro AS. Prosjektet finansieres av Skogtiltaksfondet og Innovasjon Norge. Målingene skal pågå over 1 år.

Lavere byggekostnader og redusert byggetid

Andreas Stenstad som er ansvarlig for bygningsfysikk på Treteknisk, forklarer at om en slik massivtrevegg uten kledning, isolasjon og dampsperre er tilstrekkelig for et slikt bygg, vil det kunne ha mange fordeler.

- Dette kan muliggjøre mindre bruk av isolasjon, vindsperre og kledning, som både betyr mindre materialkostnader og en meget miljøvennlig byggeprosess. Byggetiden vil dessuten reduseres betraktelig, sier Stenstad.

Hygrotermisk effekt i treverket

Treverk har en evne til å oppta fukt og samtidig avgi energi i form av varmestråling. Dette er også kjent som «hygrotermisk effekt». Denne effekten medfører at U-verdien for en massivtrevegg i praksis kan blir bedre enn forventet. Målet med prosjektet er at gjennom målinger undersøke om den hygrotermiske effekten gjør at U-verdien i praksis nærmer seg TEK-kravet på 0,22 W/m2K.

Å utnytte hygrotermisk masse i treverket er å benytte gammel kunnskap på en moderne måte. Det kan best sammenliknes med effekten i badstua. Når vi heller vann på badstuovnen kjøles ovnen ned samtidig som romtemperaturen øker. Dette skylles at det produseres vanndamp. Tre er et levende materiale som avgir varme når det utsettes for vanndamp. Motsatt trekker trevirket varme fra rommet når trevirket tørker, da har det en kjølende effekt. Det er derfor våte treoverflater kjennes varme og tørre kjennes kalde ved berøring, samme effekt som når vi tørker klær. Kombinasjon tre og fukt har et undervurdert  energipotensial.

Om bygget

Lagerfunksjonen til nybygget på Borg Havn er omlasting fra båt til bil, samt sortering og distribusjon varer inne i bygningen. Bygget brukes av Nor-Lines. I tillegg til omlastingsdelen i lagerdelen er det etablert høylager for langtidslagring av varer og en kontordel, på om lag 800 kvadratmeter. Bygningen har en grunnflate på om lag 10 800 kvadratmeter, en lengde mot kaifront på 89 m og en dybde på 120 meter. 

Nor-Lines bygningen er et pilotprosjekt som er oppført med bæresystem i tre (detaljer) og det er i tillegg lagt vekt på den estetiske utformingen av bygningen. I selve lagerdelen (7000 m2) er bæresystemet bygget opp med et stolpe/ dragere og sammenbygde takstoler. I kontordelen er det bærende massivtre-elementer i yttervegger. Etasjeskille i kontordelen er også i massivtre.

Selv om bygget ligger i et tradisjonelt havneområde er det lagt stor vekt på den estetiske utformingen. Fasaden ligger eksponert ut mot Vesterelva og innseilingen til Fredrikstad og i tillegg er det godt synlig fra et boligområde på motsatt side av elva. På grunn av den store dimensjonen er det valgt å bryte opp volumet i flere enheter for visuelt å dempe størrelsen på bygningen. De forskjellige volumene har en blanding av saltak og pulttak hvor gavlene vender ut mot elva. De forskjellige volumene får også forskjellig overflate/ farge for ytterligere å skille de forskjellige volumene fra hverandre.

Det er fra Borg havn IKS ønske om å oppføre en bygning som visuelt skiller seg ut sett fra elvesiden, også om kvelden hvor lyssetting vil bli et tema for å fremme bygningens karakter.

Fakta:

Byggherre: Borg Havn IKS
Hovedentreprenør: Ove Skår
Arkitekt: BAS Arkitekter AS
LARK: Landskapsarkitektene Berg & Dyring
Byggherrerepresentant: Julsen & Poppe
Rådgivere: Byggekonsept tidligfase og prosjekteringsledelse: iTre | RIBR: Roar Jørgensen | RIG: Pöyry Norway | RIV: Planteknikk | RI Konstruksjonsteknikk: Multiconsult | RIB massivtre: B-KS | RIE: Rådgiverhuset