Våre fagbrevstilbud

 

Digital bokpakke

Den digitale bokpakka gir deg tilgang til en digital læringsplattform hvor du finner fagbøker, utdypende litteratur, øvingsoppgaver, løsningsforslag med med. Du vil være i stand til å på egenhånd tilegne deg den kunnskapen du trenger for å gå opp til den yrkesteoretiske eksamen. Dette er et tilbud til deg som ønsker høy grad av selvbestemmelse.

Pris kr. 9.490,-

Medlemspris kr. 7.985,-

Nettkurs

I vårt nettkurs kombinerer vi den digitale bokpakka og oppgavekurset kombinert med forelesninger via Skype.

Dette er et kurs som passer for deg som foretrekker noe undervisning og trenger noe struktur i tillegg til selvstudium .

Kurset inkluderer den digitale bokpakke med tilgang til Fronter hvor du finner fagbøker, utdypende litteratur, øvingsoppgaver, løsningsforslag med med. I tillegg har du løpende kontakt med en fagansvarlig på Norsk Treteknisk Institutt. Kurset krever at du møter opp til nettforelesninger og sender inn oppgavebesvarelser elektronisk. Det er omtrent 4 ukers mellomrom mellom nettforelesningene og innleveringsfristene for øvingsoppgavene. I alt skal du levere 6 oppgaver. 

Du trenger tilgang til PC med et skriveprogram, fortrinnsvis Microsoft Word. Det er anbefalt å disponere headset og mikrofon. Det er lagt opp til at du skal bruke 10 måneder på å gjennomføre kurset. Dersom du trenger lenger tid på å fullføre, vil tid utover ordinær tid regnes som selvstudium.

Det er mulig å melde seg på nettkurset to ganger årlig.

Nettkursets pris vil variere med deltakere. Det er maksimalt plass til 8 deltakere per kurs. Alle priser er per deltaker.

Pris per deltaker ved 8 deltakere kr. 32.000.

Medlemspris per deltaker ved 8 deltakere kr. 27.000.

 

Bedriftskurs

 

Bedriftskurs kan tilpassen den enkelte og avtales med oss.

For priser, be om tilbud!