Bedrift.jpg

Bedriftskurs

Et bedriftskurs kan være egnet for bedrifter som har mange deltakere.

Kurset innebærer klasseromsundervisning. En foreleser reiser til bedriften for å undervise i månedens tema. I tillegg deltar du på et oppgavekurs hvor du sender inn oppgavebesvarelser elektronisk. Oppgavene skal leveres med omtrent 4 ukers mellomrom. I alt skal du levere 6 oppgaver. Du får tilgang til ei digital bokpakke, med en digital læringsportal, læreplan for faget, litteratur og oppgaver. I tillegg har du løpende kontakt med en fagansvarlig på Norsk Treteknisk Institutt. 

Du trenger tilgang til PC med et skriveprogram, fortrinnsvis Microsoft Word.

Det er lagt opp til at du skal bruke 10 måneder på å gjennomføre kurset. Dersom du trenger lenger tid på å fullføre, vil tid utover ordinær tid regnes som selvstudium.

Bedriftskurs avtales i hvert enkelt tilfelle.

For priser, be om tilbud!