Bokpakke fagbrev i trelastfaget.jpg

Bokpakke

Vi tilbyr et læreboksett med fagbøker som dekker pensum for VG3 trelastfag i den videregående skolen.

Bokpakka kan kombineres med alle de øvrige kurspakkene.

Følgende bøker er revidert og utgitt:

  • Sagmaskiner
  • Høvelmaskiner
  • Produksjon av høvellast
  • Sortering av trelast
  • Tørking og energiproduksjon
  • Norsk treindustri
  • Treteknologi
  • Produksjon av skurlast

Bøkene kjøpes enkelt på følgende nettadresse:  
https://www.fagbokforlaget.no/Fagskole