05933.jpg

Kurs om massivtre

Treteknisk tilbyr både innledende og videregående kurs om massivtre.

Massivtrekurset er rettet mot byggherre, prosjekterende og utførende som behøver en praktisk innføring i å tegne, prosjektere, planlegge og gjennomføre massivtreprosjekter.

Introduksjonskurset er tilpasset deg som ikke har prosjektert i trekonstruksjoner før, mens det videregående kurset passer for personer og bedrifter som har bakgrunnskunnskap om produksjon av massivtre eller prosjektering av bygg i massivtre.

Innholdet i kurset kan tilpasses oppdragsgivers behov og ønsker.

Målgruppe:

Arkitekter, ingeniører, byggherrer og entreprenører.

Pensum:

Massvitrehåndboka (deles ut ved kursstart, og er inkludert i prisen).

Innhold:

 • Kort om bakgrunn og utvikling av massivtre, teknisk bakgrunn, produksjon,
 • Kort om Marked, markedsutvikling, pågående prosjekter,
 • Prosjekteksempler utført innland og utland
 • Oversikt mulige leverandører og særtrekk ved hvert enkelt firma.
 • Teknisk bakgrunnsinfo, lyd og brann
 • Eksisterende hjelpemidler (hvilke finnes og hvordan anvende i det daglige arbeidet)
 • Hvordan gå frem for å prosjektere gode løsninger i massivtre
 • Statiske beregninger av massivtreelementer.
 • Forbindelsesmiddelløsninger - Hvordan ivareta dette t.om. byggefasen
 • Bygningsfysikk
 • Innemiljø og energi
 • Detaljløsninger (lyd, brann og bygningsfysikk)
Pris: På forespørsel
Sted: Treteknisk / Bedriftskurs

Kontakt