prosess.jpg

Webinar: Simulering for å forbedre produksjon og logistikk

Vil en ny truck medføre økt produksjon?
Har du optimale rutiner for omstilling?
Planlegger du slik at anlegget blir utnyttet på best mulig måte?

For å kunne ta bedre beslutninger og for å gjøre prosesser mer effektive, kan alternativer testes i en simuleringsmodell. Dette er tema for et webinar i regi av Treteknisk som arrangeres på forespørsel. 

altErik Røshol har bakgrunn i automasjon, ledelse og forbedringsarbeid, og inviterer treindustrien til webinar, hvor han vil demonstrere bruk av moderne simuleringsverktøy.

Ønsker du og din bedrift å delta på et webinar? Kontakt Erik Røshol for mer informasjon. 

 

 

 

22.-23. september 2020 arrangerer Treteknisk også prosesskurs i høvleri og verktøy på Bjertnæs Sag AS.