Administrasjon

Energi og miljø

Henning Horn

Forskningsleder
900 37 013
Kompetanse:
Tørking, energiutnyttelse, biobrensel, fjernvarme, røykgassmåling

Marcus Olsson

Forsker
465 06 062
Kompetanse:
Energiledelse, ENØK-analyser, energieffektivisering, røykgassmåling

Produksjon og produkter

Ulrich Hundhausen

Seniorforsker
976 57 599
Kompetanse:
Treteknologi, tremodifisering, trelastsortering, brannbeskyttelse, overflatebehandling

Carlos Myrebøe

Rådgiver
952 97 302
Kompetanse:
Produksjonsteknikk, råstoff, PEFC, miljø, Treindustriens brannkontroll

Erik Røshol

Spesialrådgiver
901 49 428
Kompetanse:
Forbedringsprosesser, lean, styring og reguleringsteknikk, prosessutvikling, rådgiving.

Prøving og sertifisering

Jan Bramming

Seniorrådgiver
975 25 554
Kompetanse:
CE-sertifisering, Trelastkontroll, Treindustriens Brannkontroll, kledningskontroll, sortering, JAS

Morten Damm

Seniorrådgiver
900 67 445
Kompetanse:
Trebeskyttelse, kjemisk analyse, overflatebehandling, feltforsøk

Per Lind

Forskningsleder
909 68 223
Kompetanse:
CE-sertifisering, limtre, fingerskjøt, lim, standardisering, JAS