Kristian Bysheim

Bysheim.jpg

Forsker

Telefon: 416 94 362
Avdeling: Bygg og marked
Kompetanse: Markedsforskning, økonomi, bygningsinformasjonsmodeller