Roja Modaresi

Modaresi.JPG

Forsker

Telefon: 402 95 791
Avdeling: Energi og miljø
Kompetanse: Miljøegenskaper og livsløpsvurderinger