Ulrich Hundhausen

Seniorforsker
976 57 599
Kompetanse:
Treteknologi, tremodifisering, trelastsortering, brannbeskyttelse, overflatebehandling

Carlos Myrebøe

Rådgiver
952 97 302
Kompetanse:
Produksjonsteknikk, råstoff, PEFC, miljø, Treindustriens brannkontroll

Erik Røshol

Spesialrådgiver
901 49 428
Kompetanse:
Forbedringsprosesser, lean, styring og reguleringsteknikk, prosessutvikling, rådgiving.