Marcus Olsson

Olsson.jpg

Forsker

Telefon: 465 06 062
Avdeling: Material og prosess
Kompetanse: Energiledelse, ENØK-analyser, energieffektivisering, røykgassmåling