Ulrich Hundhausen

Hundhausen ny.jpg

Seniorforsker

Telefon: 976 57 599
Avdeling: Produksjon og produkter
Kompetanse: Treteknologi, tremodifisering, trelastsortering, brannbeskyttelse, overflatebehandling