Medlemskap i Treteknisk

Treteknisk er et frittstående og privat forskningsorgan. Instituttet er nært knyttet til trelastbransjen, men har også mange medlemmer fra andre deler av treindustrien (trevare, limtre, takstol, trehus, maskinprodusenter og -leverandører).

Treteknisk sitt mål er å fremme bruken av tre ved å gi oppdatert kunnskap om trevirke - dets egenskaper, bearbeiding og anvendelse. Virkemidlene er målrettet FoU, kunnskapsformidling, rådgivning og kvalitetsdokumentasjon.

Norsk treindustri møter sterk konkurranse fra andre produkter og utenlandske konkurrenter. Med denne bakgrunn er det en styrke for bransjen å ha tilgang til Norsk Treteknisk Institutt.

De viktigste fordelene ved medlemskap kan sammenfattes slik:

  • Treteknisk arbeider for å øke anvendelsen av trebaserte produkter på områder hvor disse har konkurransemessige fortrinn. Dette har din bedrift glede av.
  • Bransjefellesskapet forsterkes. Nærhet til fagmiljø og tilgang til høy bransjekunnskap.
  • Et allsidig og omfattende treteknisk bibliotek med tilgang til nasjonale og internasjonale databaser står til din tjeneste.
  • Vår informasjonstjeneste tilbyr bl.a. forskningsrapporter og andre publikasjoner fra Treteknisk. Medlemsbedrifter får fagbladet “Treteknisk informasjon” i det antall de måtte ønske.
  • Nøkkelmedarbeidere i bedriften har anledning til personlig medlemskap i Treindustriens Tekniske Forening. Foreningen har 310 medlemmer, og er treindustriens viktigste forum for vitenformidling.
  • Medlemsavgiften bidrar til gjennomføring av viktige bransjeoppgaver for hele treindustrien. Blant annet kunnskapsspredning, europeisk standardi­seringsarbeid og europeiske forsknings- og utviklingsprosjekter.
  • Tilgang til akkrediterte laboratorier.


Medlemsavgiften reguleres etter konsumprisindeksen pr. 1. mars hvert år.
Det er styret som fastsetter medlemsavgiftene ut over grunnavgiften til medlemmer uten treindustriell produksjon.
Medlemsavgiften til Treteknisk er fradragsberettiget ved skatteligningen.

Medlemmer:

A  
A. Falkenberg Eftf. AS  Moelven Løten AS
AG Tre AS Moelven Mjøsbruket AS
Akzo Nobel Coatings AS  Moelven Multi3 AS 
Alvdal Skurlag AS Moelven Numedal AS
AS Skogmo Bruk Moelven Profil AS 
Moelven Soknabruket AS
Begna Bruk AS  Moelven Sør-Tre AS
Bergene Holm AS, avd. Brandval Moelven Telemarksbruket AS
Bergene Holm AS , avd. Haslestad Moelven Treinteriør AS
Bergene Holm AS, avd. Interiør Kvelde Moelven Trysil AS
Bergene Holm AS, avd. Kirkenær Moelven van Severen AS
Bergene Holm AS, avd. Larvik Moelven Våler AS
Bergene Holm AS, avd. Nidarå Moelven Wood AS
Bergene Holm AS, avd. Seljord Moelven Wood Prosjekt AS
Bergene Holm AS, avd. Skarnes Moelven Østerdalsbruket AS
Birkeland Bruk Trelast AS 
Bjertnæs Sag AS  Nilsson Trelast AS 
C NorDan AS - Moi
Combiwood Barkevik Bruk AS NorDan AS - Egersund
NorDan AS - Otta
Dynea AS  Nordvestvinduet AS 
Norgesvinduet Bjørlo AS
E. A. Smith AS avd. Medby Takstolproduksjon Norgesvinduet Svenningdal AS
Eikås Sagbruk AS, avd. Eidskog  Norsk Limtre AS
Eker Dampsag & Høvleri AS Norsk Massivtre 
NTNU, fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 
Flaen Sag & Høvleri A/S 
Fønhus Maskin AS  Optimera AS Avd. Andebu
Fåvang Sag & Høvleri A/S  Optimera AS Avd. Ilseng
Optimera AS Avd. Stangeland
Gausdal Bruvoll SA  Optimera Prefab Vest AS
GB Gran Tre KS  Otta Sag og Høvleri AS 
H.C. Thauglands Trælastforretning AS RemaSawco AS
Hagen AS  RingAlm AS
Hamran Snekkerverksted AS RingAlm Ringsaker AS avd. Brumund
Hasås AS  RingAlm Romerike AS
Hell Sagbruk & Høvleri AS Ringsaker Industriservice AS
Hunton 
S Wood AS
Ing. Jan M. Jansen  Sandermoen AS 
InnTre AS  Scanpole Norge AS
InnTre AS, avd. Innbryns Sagbruk & Høvleri Sherwin-Williams Norway AS
InnTre AS, avd. Kirknesvaag Sagbruk & Høvleri  Skjåk Trelast AS 
InnTre AS, avd. Trones Bruk Skog-Data AS 
iTre AS Slaatto Sag & Høvleri AS 
Solør Agrotre AS 
JaJo Tek AS  Sotra Takstol AS 
Jatak Alfa Tre  Splitkon AS 
Jotun AS  Stangeskovene Industri AS
Bjørnstad Bruk Industri AS
Kebony Norge AS Eidskog Stangeskovene AS, Eidskog 
Kjeldstad Trelast AS, avd. Levanger Eidskog Stangeskovene AS , avd. Vikodden
Kjeldstad Trelast AS, avd. Selbu Hemnes Tre AS
Kjeldstad Trelast AS, avd. Støren K Kværner AS
Kvarnstrands & Stridsbergs AS  Statens Vegvesen, Vegdirektoratet 
Stjern Bygg AS
L.O.A.B. Norge  Støren Treindustri AS
Langmorkje Almenning  Svenneby Sag & Høvleri AS
Larvik Imprengeringskompani AS  Sørlaminering AS 
LSAB Norge AS
Talgø MøreTre AS
Markem-Imaje AS  Tela Sag & Høvleri AS 
Marnar Bruk AS Termowood AS 
Materialhåndtering AS  Toolmarket AS
Moelven Are AS Treindustrien 
Moelven ByggModul AS U
Moelven Byggmodul Hjellum AS USNR AS
Moelven Eidsvold Værk AS
Moelven Eidsvoll AS Woodify AS 
Moelven Granvin Bruk AS Woodtech AS 
Moelven Industrier ASA Divisjon Timber X
Moelven Langmoen AS XL-Bygg Toten Tre AS 
Moelven Limtre AS - Agder Å 
Moelven Limtre AS - Moelv Aanesland Fabrikker AS