Medlemskap i Treteknisk

Treteknisk er et frittstående og privat forskningsorgan. Instituttet er nært knyttet til trelastbransjen, men har også mange medlemmer fra andre deler av treindustrien (trevare, limtre, takstol, trehus, maskinprodusenter og -leverandører).

Treteknisk sitt mål er å fremme medlemsbedriftenes lønnsomhet ved bruk av oppdatert kunnskap om trevirke - dets egenskaper, bearbeiding og anvendelse. Virkemidlene er målrettet FoU, kunnskapsformidling, rådgivning og kvalitetsdokumentasjon.

Norsk treindustri møter sterk konkurranse fra andre produkter og utenlandske konkurrenter. Med denne bakgrunn er det en styrke for bransjen å ha tilgang til Norsk Treteknisk Institutt.

Treteknisk eies av medlemsbedrifter innenfor områdene trelast, trehus, limtre, takstol, trevare, konsulenter, rådgivere og leverandører.

De viktigste fordelene ved medlemskap kan sammenfattes slik:

  • Treteknisk arbeider for å øke anvendelsen av trebaserte produkter på områder hvor disse har konkurransemessige fortrinn. Dette har din bedrift glede av.
  • Bransjefellesskapet forsterkes. Nærhet til fagmiljø og tilgang til høy bransjekunnskap.
  • Redusert pris ved utførelse av oppdrag.
  • Redusert pris på kurs og fagdager.
  • Fri konsultasjon i begrenset omfang.
  • Et allsidig og omfattende treteknisk bibliotek med tilgang til nasjonale og internasjonale databaser står til din tjeneste.
  • Vår informasjonstjeneste tilbyr bl.a. gratis forskningsrapporter og andre publikasjoner fra Treteknisk. Medlemsbedrifter får fagbladet “Treteknisk informasjon” i det antall de måtte ønske.
  • Nøkkelmedarbeidere i bedriften har anledning til personlig medlemskap i Treindustriens Tekniske Forening. Foreningen har 310 medlemmer, og er treindustriens viktigste forum for vitenformidling.
  • Medlemsavgiften bidrar til gjennomføring av viktige bransjeoppgaver for hele treindustrien. Blant annet kunnskapsspredning, europeisk standardi­seringsarbeid og europeiske forsknings- og utviklingsprosjekter.
  • Tilgang til akkrediterte laboratorier.


Medlemsavgiften reguleres etter konsumprisindeksen pr. 1. mars hvert år.
Det er styret som fastsetter medlemsavgiftene ut over grunnavgiften til medlemmer uten treindustriell produksjon.
Medlemsavgiften til Treteknisk er fradragsberettiget ved skatteligningen.

 

Våre medlemmer:

A
ACT Logimark AS Markem-Imaje AS 
AG Tre AS Materialhåndtering A/S 
Akzo Nobel Coatings AS  Medby Sagbruk AS 
Alfa Tre AS Mjøstre AS
Alvdal Skurlag A/L  Moelven Industrier ASA 
Moelven Multi 3 AS 
Barkevik Bruk AS Moelven Profil AS 
Begna Bruk AS  Mycoteam AS 
Bergene Holm AS  Møretre
Birkeland Bruk Trelast AS 
Bjertnæs Sag AS  Nilsson Trelast A/S 
Bo Andrén Norge AS  Norsk Massivtre 
Brenno Sag & Høvleri A/S NorDan
Nordvestvinduet AS 
Dynea AS  Norgesvinduet, Norfjordeid
Norgesvinduet, Trofors
Eidskog-Stangeskovene AS  Norsk Limtre AS
Eikås Sagbruk AS  NTNU, fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 
A/S Eker Dampsag & Høvleri 
  Optimera AS Avd. Andebu
Optimera AS Avd. Sandnes 
F. H. Verktøy AS  Optimera Prefab Vest AS
A. Falkenberg Eftf. A/S  Otta Sag og Høvleri A/S 
Flaen Sag & Høvleri A/S 
Fønhus Maskin AS  RBI Interiør AS 
Fåvang Sag & Høvleri A/S  RemaSawco AS
RingAlm Holding AS 
Gausdal Bruvoll SA  RingAlm Romerike
Gran Tre KS 
Sandermoen AS 
H.C Thauglands Trælastforretning A/S  Scanpole Norge as 
Hagen AS  Skjåk Trelast AS 
Hasås AS  Skog-Data A/S 
Hedalm Anebyhus AS Skogmo Bruk A/S 
Hedda Hytter AS  Slaatto Sag & Høvleri A/S 
Hell Sagbruk & Høvleri A/S  Solør Treimpregnering
Hunton Fiber AS, Gjøvik Solør Agrotre A/S 
Sotra Takstol A/S 
InnTre AS  Splitkon AS 
iTre AS Stangeskovene AS, Bjørnstad Bruk 
Statens Vegvesen, Vegdirektoratet 
JaJo Tek AS  Stjern A.S, Monstad 
Ing. Jan M. Jansen  Stridsbergs Norge A/S 
Jatak Alfa Tre  STØREN treindustri 
Jotun A/S  Svenneby Sag & Høvleri 
Söderhamn Eriksson A/S 
Stangeskovene Kværner A.S  Sødra Interiør
Kjeldstad Holding AS  Sørlaminering A/S 
Kvarnstrands Verktøy 
Tela Sag & Høvleri A/S 
L.O.A.B. Norge  Termowood AS 
Langmorkje Almenning  Toten Tre AS 
Larvik Imprengeringskompani AS  Trebruk AS 
LSAB Norge AS, Tangen Treindustrien 
 
  Woodtech AS 
  Å 
  Aanesland fabrikker AS 
  Aasen & Five AS