Medlemskap i Treteknisk

Treteknisk er et frittstående og privat forskningsorgan. Instituttet er nært knyttet til trelastbransjen, men har også mange medlemmer fra andre deler av treindustrien (trevare, limtre, takstol, trehus, maskinprodusenter og -leverandører).

Treteknisk sitt mål er å fremme bruken av tre ved å gi oppdatert kunnskap om trevirke - dets egenskaper, bearbeiding og anvendelse. Virkemidlene er målrettet FoU, kunnskapsformidling, rådgivning og kvalitetsdokumentasjon.

Norsk treindustri møter sterk konkurranse fra andre produkter og utenlandske konkurrenter. Med denne bakgrunn er det en styrke for bransjen å ha tilgang til Norsk Treteknisk Institutt.

De viktigste fordelene ved medlemskap kan sammenfattes slik:

  • Treteknisk arbeider for å øke anvendelsen av trebaserte produkter på områder hvor disse har konkurransemessige fortrinn. Dette har din bedrift glede av.
  • Bransjefellesskapet forsterkes. Nærhet til fagmiljø og tilgang til høy bransjekunnskap.
  • Et allsidig og omfattende treteknisk bibliotek med tilgang til nasjonale og internasjonale databaser står til din tjeneste.
  • Vår informasjonstjeneste tilbyr bl.a. forskningsrapporter og andre publikasjoner fra Treteknisk. Medlemsbedrifter får fagbladet “Treteknisk informasjon” i det antall de måtte ønske.
  • Nøkkelmedarbeidere i bedriften har anledning til personlig medlemskap i Treindustriens Tekniske Forening. Foreningen har 310 medlemmer, og er treindustriens viktigste forum for vitenformidling.
  • Medlemsavgiften bidrar til gjennomføring av viktige bransjeoppgaver for hele treindustrien. Blant annet kunnskapsspredning, europeisk standardi­seringsarbeid og europeiske forsknings- og utviklingsprosjekter.
  • Tilgang til akkrediterte laboratorier.


Medlemsavgiften reguleres etter konsumprisindeksen pr. 1. mars hvert år.
Det er styret som fastsetter medlemsavgiftene ut over grunnavgiften til medlemmer uten treindustriell produksjon.
Medlemsavgiften til Treteknisk er fradragsberettiget ved skatteligningen.

Medlemmer:

A  
A. Falkenberg Eftf. AS  Moelven Limtre AS - Agder
AG Tre AS Moelven Limtre AS - Moelv
Akzo Nobel Adhesives AS  Moelven Løten AS
Alfa Tre AS Moelven Mjøsbruket AS
Alvdal Skurlag AS Moelven Multi 3 AS 
AS Skogmo Bruk Moelven Numedal AS
Moelven Profil AS 
Barkevik Bruk AS Moelven Soknabruket AS
Begna Bruk AS  Moelven Sør-Tre AS
Bergene Holm AS, avd. Brandval Moelven Telemarksbruket AS
Bergene Holm AS , avd. Haslestad Moelven Treinteriør AS
Bergene Holm AS, avd. Kirkenær Moelven Trysil AS
Bergene Holm AS, avd. Larvik Moelven van Severen AS
Bergene Holm AS, avd. Nidarå Moelven Våler AS
Bergene Holm AS, avd. Seljord Moelven Wood Prosjekt AS
Bergene Holm AS, avd. Treinteriør Kvelde Moelven Østerdalsbruket AS
Birkeland Bruk Trelast AS  Mycoteam AS 
Bjertnæs Sag AS 
Bo Andrén Norge AS  Nilsson Trelast AS 
NorDan AS
Dynea AS  NorDan AS - Egersund
NorDan AS - Otta
E. A. Smith AS avd. Medby Takstolproduksjon Nordvestvinduet AS 
Eidskog-Stangeskovene AS  Norgesvinduet Bjørlo AS
Eidskog-Stangeskovene AS , avd. Vikodden Norgesvinduet Svenningdal AS
Eikås Sagbruk AS  Norsk Limtre AS
Eker Dampsag & Høvleri AS Norsk Massivtre 
NTNU, fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 
Flaen Sag & Høvleri A/S 
Fønhus Maskin AS  Optimera AS Avd. Andebu
Fåvang Sag & Høvleri A/S  Optimera AS Avd. Ilseng
Optimera AS Avd. Stangeland
Gausdal Bruvoll SA  Optimera Prefab Vest AS
Gran Tre KS  Otta Sag og Høvleri AS 
H.C Thauglands Trælastforretning AS RBI Interiør AS 
Hagen AS  RemaSawco AS
Hasås AS  RingAlm Ringsaker AS avd. Brumund
Hell Sagbruk & Høvleri AS RingAlm Romerike AS
Hunton Fiber AS RingAlm Tre AS
Hunton Konstruksjon AS Ringsaker Industriservice AS
InnTre AS  Sandermoen AS 
InnTre AS, avd. Innbryns Sagbruk & Høvleri Scanpole Norge as 
InnTre AS, avd. Kirknesvaag Sagbruk & Høvleri  Sherwin-Williams Norway AS
InnTre AS, avd. Trones Bruk Skjåk Trelast AS 
iTre AS Skog-Data AS 
Slaatto Sag & Høvleri AS 
JaJo Tek AS  Solør Agrotre AS 
Ing. Jan M. Jansen  Sotra Takstol AS 
Jatak Alfa Tre  Splitkon AS 
Jotun AS  Stangeskovene Kværner AS
Stangeskovene Tistedal AS
Kebony Norge AS Statens Vegvesen, Vegdirektoratet 
Kjeldstad Trelast AS, avd. Levanger Stjern Bygg AS
Kjeldstad Trelast AS, avd. Selbu Stridsbergs Norge AS 
Kjeldstad Trelast AS, avd. Støren Støren Treindustri AS
Klh Norge AS Svenneby Sag & Høvleri AS
Kvarnstrands Verktøy  Söderhamn Eriksson AS 
Södra Wood AS, avd. Brumunddal
L.O.A.B. Norge  Södra Wood AS, avd. Gardermoen
Langmorkje Almenning  Sørlaminering AS 
Larvik Imprengeringskompani AS 
LSAB Norge AS Talgø MøreTre AS
Tela Sag & Høvleri AS 
Markem-Imaje AS  Termowood AS 
Materialhåndtering AS  Toolmarket AS
Moelven Are AS Trebruk AS 
Moelven ByggModul AS Treindustrien 
Moelven Byggmodul Hjellum AS
Moelven Eidsvold Værk AS Woodtech AS 
Moelven Eidsvoll AS X
Moelven Granvin Bruk AS XL-Bygg Toten Tre AS 
Moelven Industrier ASA Divisjon Timber Å 
Moelven Langmoen AS Aanesland Fabrikker AS