Medlemskap i Treteknisk

Treteknisk er et frittstående og privat forskningsorgan. Instituttet er nært knyttet til trelastbransjen, men har også mange medlemmer fra andre deler av treindustrien (trevare, limtre, takstol, trehus, maskinprodusenter og -leverandører).

Treteknisk sitt mål er å fremme medlemsbedriftenes lønnsomhet ved bruk av oppdatert kunnskap om trevirke - dets egenskaper, bearbeiding og anvendelse. Virkemidlene er målrettet FoU, kunnskapsformidling, rådgivning og kvalitetsdokumentasjon.

Norsk treindustri møter sterk konkurranse fra andre produkter og utenlandske konkurrenter. Med denne bakgrunn er det en styrke for bransjen å ha tilgang til Norsk Treteknisk Institutt.

Treteknisk eies av medlemsbedrifter innenfor områdene trelast, trehus, limtre, takstol, trevare, konsulenter, rådgivere og leverandører.

De viktigste fordelene ved medlemskap kan sammenfattes slik:

  • Treteknisk arbeider for å øke anvendelsen av trebaserte produkter på områder hvor disse har konkurransemessige fortrinn. Dette har din bedrift glede av.
  • Bransjefellesskapet forsterkes. Nærhet til fagmiljø og tilgang til høy bransjekunnskap.
  • Redusert pris ved utførelse av oppdrag.
  • Redusert pris på kurs og fagdager.
  • Fri konsultasjon i begrenset omfang.
  • Et allsidig og omfattende treteknisk bibliotek med tilgang til nasjonale og internasjonale databaser står til din tjeneste.
  • Vår informasjonstjeneste tilbyr bl.a. gratis forskningsrapporter og andre publikasjoner fra Treteknisk. Medlemsbedrifter får fagbladet “Treteknisk informasjon” i det antall de måtte ønske.
  • Nøkkelmedarbeidere i bedriften har anledning til personlig medlemskap i Treindustriens Tekniske Forening. Foreningen har 310 medlemmer, og er treindustriens viktigste forum for vitenformidling.
  • Medlemsavgiften bidrar til gjennomføring av viktige bransjeoppgaver for hele treindustrien. Blant annet kunnskapsspredning, europeisk standardi­seringsarbeid og europeiske forsknings- og utviklingsprosjekter.
  • Tilgang til akkrediterte laboratorier.


Medlemsavgiften reguleres etter konsumprisindeksen pr. 1. mars hvert år.
Det er styret som fastsetter medlemsavgiftene ut over grunnavgiften til medlemmer uten treindustriell produksjon.
Medlemsavgiften til Treteknisk er fradragsberettiget ved skatteligningen.

 

Våre medlemmer:

A M 
ACT Logimark AS Markem-Imaje AS 
AG Tre AS Materialhåndtering A/S 
Akzo Nobel Coatings AS  Medby Sagbruk AS 
Alfa Tre AS Mjøstre AS
Alvdal Skurlag A/L  Moelven Industrier ASA 
B  Moelven Multi 3 AS 
Barkevik Bruk AS Moelven Profil AS 
Begna Bruk AS  Mycoteam AS 
Bergene Holm AS  N 
Birkeland Bruk Trelast AS  Nilsson Trelast A/S 
Bjertnæs Sag AS  Norsk Massivtre 
Bo Andrén Norge AS  NorDan
D  Nordvestvinduet AS 
Dynea AS  Norgesvinduet Bjørlo AS, Nordfjordeid
E  Norgesvinduet, Trofors
Eidskog-Stangeskovene AS  Norsk Limtre AS
Eikås Sagbruk AS  NTNU, fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 
A/S Eker Dampsag & Høvleri  O 
F  Optimera AS Avd. Andebu
F. H. Verktøy AS  Optimera AS Avd. Sandnes 
A. Falkenberg Eftf. A/S  Optimera Prefab Vest AS
Flaen Sag & Høvleri A/S  Otta Sag og Høvleri A/S 
Fønhus Maskin AS  R 
Fåvang Sag & Høvleri A/S  RBI Interiør AS 
G  RemaSawco AS
Gausdal Bruvoll SA  RingAlm Holding AS 
Gran Tre KS  RingAlm Romerike
H  S 
H.C Thauglands Trælastforretning A/S  Sandermoen AS 
Hagen AS  Scanpole Norge as 
Hasås AS  Skjåk Trelast AS 
Hedalm Anebyhus AS Skog-Data A/S 
Hedda Hytter AS  Skogmo Bruk A/S 
Hell Sagbruk & Høvleri A/S  Slaatto Sag & Høvleri A/S 
Hunton Fiber AS, Gjøvik Solør Treimpregnering
I  Solør Agrotre A/S 
InnTre AS  Sotra Takstol A/S 
iTre AS Splitkon AS 
J  Stangeskovene AS, Bjørnstad Bruk 
JaJo Tek AS  Statens Vegvesen, Vegdirektoratet 
Ing. Jan M. Jansen  Stjern A.S, Monstad 
Jatak Alfa Tre  Stridsbergs Norge A/S 
Jotun A/S  STØREN treindustri 
K  Svenneby Sag & Høvleri 
Stangeskovene Kværner A.S  Söderhamn Eriksson A/S 
Kjeldstad Holding AS  Sødra Interiør
Kvarnstrands Verktøy  Sørlaminering A/S 
L  T 
L.O.A.B. Norge  Talgø MøreTre AS
Langmorkje Almenning  Tela Sag & Høvleri A/S 
Larvik Imprengeringskompani AS  Termowood AS 
LSAB Norge AS, Tangen Toten Tre AS 
  Trebruk AS 
  Treindustrien 
  W 
  Woodtech AS 
  Å 
  Aanesland fabrikker AS