Medlemskap i Treteknisk

Treteknisk er et frittstående og privat forskningsorgan. Instituttet er nært knyttet til trelastbransjen, men har også mange medlemmer fra andre deler av treindustrien (trevare, limtre, takstol, trehus, maskinprodusenter og -leverandører).

Treteknisk sitt mål er å fremme bruken av tre ved å gi oppdatert kunnskap om trevirke - dets egenskaper, bearbeiding og anvendelse. Virkemidlene er målrettet FoU, kunnskapsformidling, rådgivning og kvalitetsdokumentasjon.

Norsk treindustri møter sterk konkurranse fra andre produkter og utenlandske konkurrenter. Med denne bakgrunn er det en styrke for bransjen å ha tilgang til Norsk Treteknisk Institutt.

De viktigste fordelene ved medlemskap kan sammenfattes slik:

  • Treteknisk arbeider for å øke anvendelsen av trebaserte produkter på områder hvor disse har konkurransemessige fortrinn. Dette har din bedrift glede av.
  • Bransjefellesskapet forsterkes. Nærhet til fagmiljø og tilgang til høy bransjekunnskap.
  • Et allsidig og omfattende treteknisk bibliotek med tilgang til nasjonale og internasjonale databaser står til din tjeneste.
  • Vår informasjonstjeneste tilbyr bl.a. forskningsrapporter og andre publikasjoner fra Treteknisk. Medlemsbedrifter får fagbladet “Treteknisk informasjon” i det antall de måtte ønske.
  • Nøkkelmedarbeidere i bedriften har anledning til personlig medlemskap i Treindustriens Tekniske Forening. Foreningen har 310 medlemmer, og er treindustriens viktigste forum for vitenformidling.
  • Medlemsavgiften bidrar til gjennomføring av viktige bransjeoppgaver for hele treindustrien. Blant annet kunnskapsspredning, europeisk standardi­seringsarbeid og europeiske forsknings- og utviklingsprosjekter.
  • Tilgang til akkrediterte laboratorier.


Medlemsavgiften reguleres etter konsumprisindeksen pr. 1. mars hvert år.
Det er styret som fastsetter medlemsavgiftene ut over grunnavgiften til medlemmer uten treindustriell produksjon.
Medlemsavgiften til Treteknisk er fradragsberettiget ved skatteligningen.

Medlemmer:

A  
A. Falkenberg Eftf. AS  Moelven Multi3 AS 
AG Tre AS Moelven Numedal AS
Akzo Nobel Coatings AS  Moelven Profil AS 
Alvdal Skurlag AS Moelven Soknabruket AS
AS Skogmo Bruk Moelven Sør-Tre AS
Moelven Telemarksbruket AS
Begna Bruk AS  Moelven Treinteriør AS
Bergene Holm AS, avd. Brandval Moelven Trysil AS
Bergene Holm AS , avd. Haslestad Moelven van Severen AS
Bergene Holm AS, avd. Interiør Kvelde Moelven Våler AS
Bergene Holm AS, avd. Kirkenær Moelven Wood AS
Bergene Holm AS, avd. Larvik Moelven Wood Prosjekt AS
Bergene Holm AS, avd. Nidarå Moelven Østerdalsbruket AS
Bergene Holm AS, avd. Skarnes
Birkeland Bruk Trelast AS  Nilsson Trelast AS 
Bjertnæs Sag AS  NorDan AS - Moi
C NorDan AS - Egersund
Combiwood Barkevik AS NorDan AS - Otta
Nordvestvinduet AS 
Dynea AS  Norgesvinduet Bjørlo AS
Norgesvinduet Svenningdal AS
E. A. Smith AS avd. Medby Takstolproduksjon Norsk Limtre AS
Eikås Sagbruk AS Norsk Massivtre 
Eker Dampsag & Høvleri AS, Byggmakker Eiker NTNU, fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 
Flaen Sag & Høvleri A/S  Optimera AS Avd. Andebu
Fønhus Maskin AS  Optimera AS Avd. Ilseng
Fåvang Sag & Høvleri A/S  Optimera AS Avd. Stangeland
Optimera Prefab Vest AS
Gausdal Bruvoll SA  Otta Sag og Høvleri AS 
GB Gran Tre KS 
RemaSawco AS
H.C. Thauglands Trælastforretning AS RingAlm AS
Hagen AS  RingAlm Ringsaker AS avd. Brumund
Hasås AS  RingAlm Romerike AS
Hell Sagbruk & Høvleri AS Ringsaker Industriservice AS
Hunton 
S Wood AS
InnTre AS  Sandermoen AS 
InnTre AS, avd. Innbryns Sagbruk & Høvleri Scanpole Norge AS
InnTre AS, avd. Kirknesvaag Sagbruk & Høvleri  Sherwin-Williams Norway AS
InnTre AS, avd. Trones Bruk Skjåk Trelast AS 
iTre AS Skog-Data AS 
Slaatto Sag & Høvleri AS 
JaJo Tek AS  Solør Agrotre AS 
Jatak Alfa Tre  Sotra Takstol AS 
Jotun AS  Splitkon AS 
Stangeskovene Industri AS
Kebony Norge AS Stangeskovene Bjørnstad Bruk AS
Kjeldstad Trelast AS, avd. Levanger Eidskog Stangeskovene AS, avd. Eidskog 
Kjeldstad Trelast AS, avd. Selbu Eidskog Stangeskovene AS , avd. Vikodden
Kjeldstad Trelast AS, avd. Støren Hemnes Tre AS
Kvarnstrands & Stridsbergs AS  K. Kværner Industri AS
Statens Vegvesen, Vegdirektoratet 
L.O.A.B. Norge  Stjern Bygg AS
Langmorkje Almenning  Støren Treindustri AS
Larvik Imprengeringskompani AS  Svenneby Sag & Høvleri AS
LSAB Norge AS Sørlaminering AS 
Markem-Imaje AS  Talgø MøreTre AS
Marnar Bruk AS Tela Sag & Høvleri AS 
Materialhåndtering AS  Tewo AS 
Moelven ByggModul AS Toolmarket AS
Moelven Byggmodul Hjellum AS Treindustrien 
Moelven Eidsvold Værk AS U
Moelven Eidsvoll AS USNR AS
Moelven Granvin Bruk AS
Moelven Industrier ASA Divisjon Timber Woodify AS 
Moelven Langmoen AS Woodtech AS 
Moelven Limtre AS - Agder X
Moelven Limtre AS - Moelv XL-Bygg Toten Tre AS 
Moelven Løten AS Å 
Moelven Mjøsbruket AS Aanesland Fabrikker AS