Styret

Styret i Treteknisk velges årlig av generalforsamlingen.

Styret består av:  
   
Styreleder:  Adm. direktør Heidi Finstad (Treindustrien)
  heidi.finstad@treindustrien.no
  976 02 543
   
Nestleder: Prosjektutvikler/Seniorrådgiver Åge Holmestad (Moelven Limtre AS)
  age.holmestad@moelven.com
  958 64 620
   
Medlemmer: Ass. direktør David Bergene Holm (Bergene Holm AS)
  david@bergeneholm.no
  980 50 302
   
  Daglig leder Sverre Bjertnæs (Bjertnæs Sag AS)
  sverre@bjertnaes.no
  971 12 480
   
  Professor Kjell Arne Malo (NTNU)
  kjell.malo@bygg.ntnu.no
  73 59 47 84
   
  Seniorforsker Ulrich Hundhausen (Treteknisk, ansattes representant)
  ulrich.hundhausen@treteknisk.no
  976 57 599
   
Varamedlemmer:  
1. vara Fabrikksjef Jon Arne Kjesbu (InnTre AS)
  jon.arne.kjesbu@inntre.no
  898 97 297
   
2. vara Adm. dir. Rune B. Abrahamsen (Moelven Limtre AS)
  rune.abrahamsen@moelven.no
  409 25 515
   
3. vara Fabrikksjef Håvard Omholt (Bergene Holm AS)
  havard.omholt@bergeneholm.no
  980 50 290
   
Ansatt vara Seniorrådgiver Ida Weider Hagemo (Treteknisk, ansattes representant)
  ida.weider.hagemo@treteknisk.no
  415 50 180