Andre publikasjoner

Nordic Timber Grading Rules Ny.jpg

Nordic Timber Grading Rules

Nordic Timber på engelsk omhandler sorteringsregler for skurlast av gran og furu. Reglene omfatter firesidig kvalitetssortering. De omfatter ikke trelast til konstruktive formål.

Fuktavhengige dimensjonsforandringer i høvellast.jpg

Teknisk småskrift

Serien Teknisk småskrift ble utgitt i perioden 1953-2003. Den fortsetter som Teknisk håndbok. Bøkene i serien går i dybden på ett enkelt tema, og egner seg til læremidler og oppslagsverk.

Meddelelse.jpg

Meddelelse

Serien Meddelelse (Norsk Treteknisk Institutt) ble utgitt i perioden 1951-1992.

Utredning.jpg

Utredning

Serien Utredning (Norsk Treteknisk Institutt) ble utgitt i perioden 1951 - 1988.