32391.jpg

Standarder og standardisering

Treteknisk ivaretar norske interesser i Comité Européen de Normalisation (CEN), som utarbeider felles europastandarder. Vi er også engasjert i nasjonale komiteer hos Standard Norge.

Les mer her: "Arbeid med standarder".

I Standard Norge er vi med i:

SN/K 015 Brannsikkerhet i bygninger (Erik Aasheim)

SN/K 032 Bioenergi (Henning Horn*)

SN/K 077 Trekonstruksjoner (Erik Aasheim)

AG01 Utførelse av trekonstruksjoner (Kristine Nore)

SN/K 127 Miljøstyring (Per Otto Flæte)

SN/K 223 Miljøstandardisering BAE-næringen (Lars G. F. Tellnes)

SN/K 267 Tre- og trebaserte materialer (Jan Bramming)

SN/K 346 Fukt i bygninger (Kristine Nore)

SN/K 353/AG 1 Passiv brannbeskyttelse av byggverk / Overflatebeskyttelse (Ulrich Hundhausen)

SN/K 356 Klimagassberegninger for bygninger (Lars G. F. Tellnes)

SN/K 426 Tømrerarbeider - NS 3420 Del Q (Thomas Orskaug)

I CEN er vi representert i følgende arbeidsgrupper: (*betyr at en kun følger utviklingen uten aktivt å delta i møter)

TC 38: Durability of wood and derived materials WG21: Durability - Classification ((Use classes-natural durability) (Per Otto Flæte*))

WG22: Performance - Assessment and specifications ((treated wood - Wood preservatives) (Per Otto Flæte))

WG25: External Factors and Preconditioning (Per Otto Flæte*)

WG26: Physical/chemical factors ((analytical methods) (Per Otto Flæte*)

TC 124 Timber structures TG1: Task groups for grading and strength properties (Jan Bramming)

WG1: Test methods (Erik Aasheim) WG2: Solid timber (Jan Bramming)

WG3: Glue laminated timber (Per Lind) TC 175 Round and sawn timber

WG3-3: Timber in flooring (Karl Mahnert) WG3-8: Timber in cladding and panelling (Knut Skatvedt)

WG3-9: Fire retardant treated wood (Ulrich Hundhausen)

TC 193 Adhesives SC1: Lim for tre og trebaserte produkter (Per Lind)

SC1 / WG4: Utvikling av testprosedyrer for nye limtyper (Per Lind, convenor)

SC1 / WG8: Revisjon av standarder for godkjenning av lim til bærende konstruksjoner (Turid Sigvartsen, convenor)

SC1 / WG13: Testmetoder for lim ved høye temperaturer (Per Lind)

TC 250 Structural Eurocodes SC5: Eurocode 5, Timber structures (Erik Aasheim)