32391.jpg

Standarder og standardisering

Treteknisk ivaretar norske interesser i Comité Européen de Normalisation (CEN), som utarbeider felles europastandarder. Vi er også engasjert i nasjonale komiteer hos Standard Norge.

Les mer her: "Arbeid med standarder".