hms brannkontroll.jpg

HMS rådgivning

Treteknisk ønsker å bidra i utviklingen og videreføringen av arbeidet med helse-, miljø- og sikkerhet i treindustrien. Treteknisk ser på problemstillinger rundt HMS som et felles mål for bransjen og noe vi bør hjelpe hverandre med.

 

Utviklingen av en bedre sikkerhets­håndtering hos bedriftene skal bidra i å redusere antall ulykker. En viktig del vil også være å kunne bevisstgjøre hva en skal vektlegge, hvordan en skal håndtere ulike situasjoner og hvilke krav som stilles av hvem.

Treteknisk ser at mange i treindustrien har mye å lære av hverandre. Vi sitter med mye kunnskap om treindustrien som sammen med kunnskap rundt HMS skal bidra til en målrettet jobbing med aktuelle problemstillinger.

Treteknisk ønsker derfor å tilby en rådgivnings­tjeneste tilpasset treindustrien som bransje. Hovedmålet er å forbedre det forebyggende HMS-arbeidet.

Treteknisk tilbyr

  • Hva kreves av den enkelte bedrift?
  • Gjennomgang av bedriften mht organisatorisk tilstand, faktiske forhold på bedriften, gjennomgang, fotografering og risikoanalyser.
  • Foredrag og seminar på ulike temaer