41245.jpg

Bli med å skape brannsikkerhet som rådgiver hos oss!

Ønsker du å være en drivkraft innen brannsikkerhet i treindustrien? Vi søker en strukturert, selvgående og imøtekommende rådgiver som trives med å holde flere baller i luften samtidig!

Din evne til å etablere sterke kunderelasjoner vil være avgjørende, og som en sentral aktør i brannsikkerhetsarbeidet vil dine faglige vurderinger være en nøkkel til suksess.

Bli med oss på denne reisen og gi ditt bidrag til en sikrere fremtid i norsk treindustri!

Om stillingen

Du vil besøke bedrifter i norsk treindustri for å inspisere og vurdere brannsikkerheten på fabrikkene. Du vil identifisere potensielle risikofaktorer og mangler i eksisterende brannsikkerhetsinfrastruktur. Etter å ha gjennomført befaringene, vil du analysere risikofaktorene og utarbeide rapporter som oppsummerer dine funn. Rapportene vil inneholde konkrete anbefalinger som bedriften kan benytte direkte for å forbedre sitt brannvernarbeid.

Videre vil arbeidsoppgavene dine innebære å:

  • Bidra til å videreutvikle systemet
  • Reise til bedrifter i Norge og Sverige

Hva skal til for å lykkes?

Ideell bakgrunn for å lykkes i denne rollen inkluderer erfaring fra industrielt brannvernarbeid eller HMS-arbeid. En relevant utdanning som sikkerhetsingeniør, branningeniør eller brannkonstabel vil være fordelaktig, men langvarig og solid erfaring kan veie tyngre enn utdanningsbakgrunn. Derfor oppfordrer vi deg til å søke på denne stillingen, dersom du ikke mener du treffer på alle kvalifikasjoner. I tillegg er evnen til å skrive grundige og informative rapporter også en ønsket ferdighet for denne stillingen.

Som person er du strukturert, selvgående og imøtekommende, og trives med å strukturere mengder av inntrykk og tilegnet informasjon. Du må kunne ha mange baller i luften samtidig. Ettersom du er mye ute hos kunden, er evnen til å skape relasjoner og det å være trygg i egne faglige vurderinger, egenskaper som vil gjøre at du lykkes i denne stillingen.

I tillegg må du regne med en del reisevirksomhet, og det er viktig at du er punktlig og presis. I denne stillingen forventes det at du kommuniserer flytende på norsk, både i skriftlig og muntlig form.

Hva vi kan tilby deg!

Vi kan tilby deg flotte kontorer på Blindern, omringet av dyktige kollegaer i et hyggelig arbeidsmiljø.

Videre vil vi kunne tilby:

  • Fleksibel hjemmekontorordning
  • Konkurransedyktig betingelser
  • Gunstig pensjonsordning og en rekke andre fordeler for våre medarbeidere

 

Kontaktperson