48168.JPG

Er du nøyaktig, nysgjerrig og passe utålmodig?

Vi i Norsk Treteknisk Institutt leverer tjenester til treindustribedrifter og er akkreditert for å sertifisere og teste treprodukter.

I tillegg leverer vi rådgivning og forskning om bruk av tre, samt utviklingsprosjekter for forbedring av kvalitet og produksjonsprosesser for treprodukter.

Vi er totalt 34 medarbeidere som trenger en ny kvalitetsleder!

Som kvalitetsleder hos oss vil du hjelpe med å sikre kvaliteten på arbeidet vårt, forbedre prosessene våre og bidra til at vi jobber smartere.

Om stillingen

Hovedoppgaven din vil være å eie, vedlikeholde og utvikle instituttets kvalitetssystem. Dette innebærer å:

  • ha ansvar for at prosedyrer og styrende dokumenter er oppdatert.
  • følge opp interne revisjoner og avvikshåndtering, samt identifisere forbedringsprosesser.
  • gi opplæring i kvalitetssystemet og fungere som rådgiver for instituttets medarbeidere i kvalitetsspørsmål.

I tillegg vil du du være vår interne prosjektleder for prosessforbedringsarbeid.

Hva skal til for å lykkes?

For å lykkes, tror vi at du har:

  • Erfaring med ledelses- og kvalitetssystemer og akkreditering/revisjoner av slike systemer. 
  • Erfaring med forbedringsarbeid og -prosesser.
  • Erfaring med prosjektledelse.
  • Erfaring fra endringsledelse.

Utover dette vil det være nødvendig at du mestrer engelsk og norsk, skriftlig og muntlig.

Personen vi leter etter vil beskrive seg selv som nøyaktig og menneskeorientert.

Du kommuniserer godt og effektivt, og er alltid nysgjerrig på nye løsninger.

Det vil videre være en fordel om du er tålmodig i lys av endringsprosesser, men likevel utålmodig nok til å presse frem endringer det har blitt enighet om.

En personen som er godt plantet på jorda vil ha gode forutsetninger for å lykkes.

Hva vi kan tilby deg!

  • Konkurransedyktig betingelser
  • Gunstig pensjonsordning og en rekke andre fordeler for våre medarbeidere

Kontaktperson