IMG_20210928_155639_Bokeh.jpg

Ny type overflatebehandling av tre skal hindre vekst av mikrober i helsebygg

Mange finner at omgivelser i tre har god innvirkning på oss mennesker.  I forskningsprosjektet WOOD for HEALTH vil det arbeides mot å gjøre treet spesielt egnet til eksponert bruk i helsebygg.  I tillegg til de gode iboende egenskapene til tre ønsker man å utvikle en overflatebehandling med antibakteriell effekt.

Forskningsprosjektet er godt beskrevet i en egen pressemelding.

 

Les pressemeldingen her

Les mer om prosjektet på:

alt