45986.JPG

Fagbrev i limtreproduksjonsfaget

Norsk Treteknisk Institutt tilbyr kurs i yrkesteori for limtreproduksjonsfaget. Kurset baserer seg på læreplanen for limtreproduksjonsfaget, og er et eksamensforberedende kurs til 5 timers teorieksamen for lærlinger og praksiskandidater.

Kurs i yrkesteori passer for deg som har praksis og erfaring, men som mangler det teoretiske grunnlaget for å ta fagbrev.

Fagbrev som voksen

Når du har fullført en yrkesutdanning kan du ta fagbrev. Som voksen kan du ta fagbrev som privatist når du har allsidig og tilstrekkelig erfaring i faget. Vanligvis kreves fem års praksis. Du må ta teorieksamen før du kan gå opp til den praktiske prøva.

Praksiskandidat

En praksiskandidat er en privatist i yrkesfag med yrkespraksis, men som mangler teori for å ta fagbrev.

Fagbrev passer for deg som

… har jobbet lenge innenfor et yrke, men mangler formell dokumentasjon på kompetansen du besitter.

… har 5 fem års relevant arbeidserfaring i 100 %-stilling eller omregnet til 100 %-stilling.

… har bestått teoretisk videregående opplæring «Teori til fagbrev».

Hvorfor fagbrev?

Med fagbrev sikrer du dokumentasjon på den kompetansen du har, og dette skaper trygghet både for deg som arbeidstaker og din arbeidsgiver. Mange opplever å få mer ut av jobben sin etter endt utdannelse, i form av mer ansvar, trygghet og høyere lønn. Du kan ta fagbrev når du har bestått teorieksamen og fullført praktisk opplæring i en bedrift. Med fagbrev i limtreproduksjonsfaget får du tittelen «Limtrearbeider».

Kurset bygger på læreplanene som brukes i offentlig skole. For å delta stilles det ingen krav om forkunnskaper.

Emner som inngår i yrkesteori for limtreproduksjonsfaget

  • Produksjon av skurlast
  • Produksjon av høvellast
  • Maskiner og verktøy
  • Tørking av trelast
  • Produksjon av limtre
  • Sortering av trelast
  • Bransjelære og kvalitetssikring

Teorieksamen i limtreproduksjonsfaget

Uavhengig av kursvalg er du selv ansvarlig for å melde deg opp til eksamen. Hvor og hvordan du skal melde deg opp varierer fra fylke til fylke, og du må selv ta kontakt med din fylkeskommune for korrekt informasjon. Vanligvis er oppmeldingsfristene 15. september og 15. januar. For de fleste fylker skjer oppmelding via http://www.privatistweb.no. Du må selv betale prøveavgift til fylkeskommunen for å få lov til å avlegge eksamen.

Fagprøve

For å melde deg opp til fagprøve må du kontakte ditt fagopplæringskontor. Du kan bli bedt om å skaffe prøvested og nødvendig utstyr til prøva. Vær oppmerksom på at dersom du ikke består fagprøva må du vente seks måneder før du kan gå opp til en ny prøve.

Kontaktperson

Fagbrev

Bevis på fullført og bestått fagprøve i yrkesfag. Er en avsluttende prøve i håndverkspregede yrkesfag i videregående opplæring.

Privatist

Som privatist er du ansvarlig for egen opplæring og undervisning, og må selv melde deg opp til eksamen.

Oppmelding til eksamen

Kontakt din fylkeskommune, eller sjekk ut PrivatistWeb.