Trelast

Fagbrev i trelastfaget

Norsk Treteknisk Institutt tilbyr kurs i yrkesteori for trelastfaget. Kurset baserer seg på læreplanen for trelastfaget, og er et eksamensforberedende kurs til 5 timers teorieksamen for lærlinger og praksiskandidater.

Kurs i yrkesteori passer for deg som har praksis og erfaring, men som mangler det teoretiske grunnlaget for å ta fagbrev.

Det stilles ingen krav om forkunnskaper for å delta. 

Emner som inngår i yrkesteori for trelastfaget

  • Produksjon av skurlast
  • Produksjon av høvellast
  • Treteknologi
  • Sortering av trelast
  • Maskiner og verktøy
  • Styrings- og reguleringsteknikk
  • Tørking og energiproduksjon
  • Bransjelære og kvalitetssikring

Hvorfor fagbrev?

Med fagbrev sikrer du dokumentasjon på den kompetansen du har, og dette skaper trygghet både for deg som arbeidstaker og din arbeidsgiver. Mange opplever å få mer ut av jobben sin etter endt utdannelse, i form av mer ansvar, trygghet og høyere lønn. Du kan ta fagbrev når du har bestått teorieksamen og fullført praktisk opplæring i en bedrift. Med fagbrev i trelastfaget får du tittelen «Fagoperatør i trelastfaget».

Fagbrev som voksen

Når du har fullført en yrkesutdanning kan du ta fagbrev. Som voksen kan du ta fagbrev som privatist når du har allsidig og tilstrekkelig erfaring i faget. Vanligvis kreves fem års praksis. Du må ta teorieksamen før du kan gå opp til den praktiske prøva.

Praksiskandidat

En praksiskandidat er en privatist i yrkesfag med yrkespraksis, men som mangler teori for å ta fagbrev.

Fagbrev passer for deg som

… har jobbet lenge innenfor et yrke, men mangler formell dokumentasjon på kompetansen du besitter.

… har 5 fem års relevant arbeidserfaring i 100 %-stilling eller omregnet til 100 %-stilling.

… har bestått teoretisk videregående opplæring «Teori til fagbrev».

Våre fagbrevstilbud

Bedrift.jpg

Bedriftskurs

For bedrifter med mange kursdeltakere kan egne bedriftskurs arrangeres. Ta kontakt med oss!

Kontaktpersoner

Finansieringsstøtte

Det finnes flere finansieringsordninger. Forhør deg hos din lokale fylkeskommune om hvilke ordninger som gjelder i ditt område.

Fagbrev

Bevis på fullført og bestått fagprøve i yrkesfag. Er en avsluttende prøve i håndverkspregede yrkesfag i videregående opplæring.

Praksiskandidat

En voksen som er i yrkespraksis for å ta fagbrev.

Privatist

Som privatist er du ansvarlig for egen opplæring og undervisning, og må selv melde deg opp til eksamen.

Oppmelding til eksamen

Kontakt din fylkeskommune, eller sjekk ut PrivatistWeb.

Oppmelding til fagprøve

Kontakt ditt fagopplæringskontor.