06664.jpg

Høvellast

Treteknisk avholder kurs i sortering av høvellast på forespørsel. 

Kurset går normalt over én dag og inkluderer sortering og krav i de nye tekniske spesifikasjonene for panel (SN TS 3183) eller kledning (SN TS 3186).

Kursene passer for både selgere og operatører med litt kunnskap om produktene fra før, men også relativt ferske ansatte vil kunne ha nytte av kursene. Målet er ikke å gi et komplett sorteringskurs, men å vise prinsippene rundt produktene og hvilke krav slike produkt skal tilfredsstille. Det er fullt mulig å utvide kursene med mer sorteringsøvinger hvis det er ønskelig.  

Kursprogram

 • Generelt om trevirkets oppbygging
 • Tekniske spesifikasjoner og standarder
 • Merking og krav til bedriften
 • Panel eller kledning
  • Profiler
  • Fukt
  • Krymping/svelling
  • Dimensjonskrav
  • Montering
  • Overflatebehandling
  • Sorteringsregler
 • Praktisk sortering

Velkommen til kurs i sortering av høvellast!

Pris: kr. 13.000,- + reisekostnader
Varighet: 1 dag
Sted: Bedriftskurs eller Treteknisk
Antall: 6-12

Kontaktpersoner