høvel og maskin.jpg

Kurs Høvelmaskin og Verktøy

Kurset i høvelmaskin og verktøy arrangeres av Treindustriens Tekniske Forening og Tretekisk, og skal etter planen arrangeres på Jevnaker 12. - 13. januar 2021. 

Vi har vært så heldige å få være hos Bjertnæs Sag AS og Thorbjørnrud Hotell. 

Kurset er myntet på leder, driftssjef, operatør og vedlikehold. Man kurses av maskinleverandører, medlemsbedrifter og Treteknisk.

Program
 

Dag 1

11.10    Registrering

11.30    Lunsj

12.30    Presentasjon av deltakerne og målsetting

12.40    Simulering – Hva er det og hva kan det brukes til?

13.10    Inntrimming, drift og rutiner

13.30    Materialflyt og bearbeiding

14.00    Om Bjertnæs Sag AS

14.40     Omvisning på bedriften

15.50     Parallelle sesjoner med praktiske øvelser

18.00     Oppsummering med forfriskninger

19.30     Middag

Dag 2

08.30     Drift av høvleri

09.00     Ny sorteringsteknologi, egne- og kundeerfaringer?

10.00     Gruppeoppgave

10.45     Sammendrag av gruppeoppgave

11.15      Overflatefinish

11.45     Oppsummering og veien videre

12.00     Lunsj og vel hjem

 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Per Skogstad:
per.skogstad@treteknisk.no 
tlf: 951 00 348