frode studerer.jpg

Kursoversikt - Bedriftsintern opplæring ved permittering

Kurslisten er under kontinuerlig oppdatering, se liste nederst. 

På grunn av tiltak som nå er satt i verk for å hindre spredning av koronaviruset, er hverdagen vår endret i betydelig grad. Mange jobber hjemmefra, og nesten alle fellesaktiviteter mellom bedrifter er opphørt eller satt på vent. Noen er også – eller vil kanskje bli – permittert, og noen sitter kanskje i karantene.

Hvordan kan denne tiden utnyttes til noe meningsfullt, som gjør at bedriftene står sterkere når vi etter hvert skal tilbake til en normalisert verden? Permitteringstiden kan være en mulighet til å styrke kompetansen i organisasjonene og hos hver enkelt medarbeider. Dette vil kunne gi økt konkurransekraft og lønnsomhet i fremtiden.

Treteknisk har utarbeidet en kursoversikt med tanke på dagens situasjon. Hver enkelt bedrift vil kunne sette sammen et tilpasset undervisningsopplegg ut ifra en meny bestående av 30 kurs. Her vil det være mulig å plukke relevante kurs som passer tidsmessig og med relevant faginnhold. Undervisningen vil være en kombinasjon av nettundervisning, selvstudier og oppgaveløsning, og vil foregå som fjernundervisning via plattformen Microsoft Teams.

Finansiering
 

En forutsetning for at det skal kunne være mulig å gjennomføre kurs og opplæring i permitteringstiden, er at det kommer på plass tilpassede ordninger og lovgivning om dagpenger. Myndighetene og partene i arbeidslivet jobber med dette. Følg med på relevante nettsider.

Se fullstendig oversikt over kurs her

Meld din interesse her

Fagområder (eksempler fra kurslisten):

  • Skur- og høvellastproduksjon
  • Sortering
  • Treteknologi
  • Forbedringsarbeid/Lean
  • Trehusproduksjon
  • Tre og fukt på byggeplass
  • Bygg med massivtre
  • Miljødokumentasjon
  • Markedsøkonomi
  • Nye kurs etter ønske fra industrien