30915.jpg

Konstruksjonsvirke

Treteknisk avholder kurs i sortering av konstruksjonstrevirke på forespørsel. 

Kurset går normalt over fire dager og legges opp som korte gjennomganger av regelverket med påfølgende praktiske sorteringsøvelser. Normalt avholdes det også sorteringsprøve siste dagen, som ved bestått resultat gir autorisasjonsbevis for sortering av konstruksjonsvirke etter INSTA 142. 

Kursprogram

  • Generell gjennomgang av trevirkets oppbygning
  • Definisjoner av virkesfeil som påvirker trevirkets styrke, og målemetoder for disse virkesfeilene
  • Gjennomgang av kravene i standarden for visuell styrkesortering, INSTA 142
  • Praktiske sorteringsøvelser etter kravene i INSTA 142
  • Gjennomgang av regelverket for produksjon av konstruksjonsvirke i Norge


Velkommen til kurs i sortering av konstruksjonstrevirke!

Pris: Etter avtale
Varighet: 3 (4) dager
Sted: Bedriftskurs
Antall: Maksimalt 12

Kontaktpersoner