05246.jpg

Treslagsbestemmelse

Treteknisk arrangerer kurs i bestemmelse av treslag på forespørsel.

Det finnes omtrent 30 000 treslag i verden, hvorav 3000 - 5000 er egnet for industrielle formål. Man antar at det er omtrent 1000 treslag som handles regelmessig rundt om i verden og omtrent 50 treslag i Europa. Treanatomien er mangfoldig og treslaget er ofte vanskelig å bestemme ved første øyekast.

Treteknisk har en katalogisert samling med ca. 1000 treprøver i sitt treanatomiske laboratorium. Disse benyttes som referanse ved makroskopiske og mikroskopiske analyser.

Kursprogram

  • Treanatomi av europeiske og tropiske treslag
  • Sammenheng mellom treanatomi og treegenskaper
  • Oversikt over de viktigste treslagene i handelen
  • Makroskopisk treslagsbestemmelse
  • Innblikk i mikroskopisk treslagsbestemmelse

 

Kurset kan også arrangeres på engelsk eller tysk.

Pris: kr. 2.500,- / 2.000,- (første / øvrige fra samme bedrift)
Varighet: 1 dag
Sted: Treteknisk
Antall: 10-15

Kontaktpersoner