45643.JPG

Webbasert undervisning for Trelastindustrien

Treindustriens Tekniske Forening har gjennom vår broderforening i Sverige, STTF, fått tilgang til 20 undervisningsfilmer for trelast-industrien.

Filmene er meget relevante for nyrekrutterte og alle i bedriften.

Det er tre hovedkapitler:

Sagbruk
Tre som materiale - tømmerhåndtering - saginntak - oppdeling - råsortering - strølegging - flis - lagring - justerverk - pakketering og emballering.

Videreforedling
Høvling - kløyving - fingerskjøting - overflatebehandling - impregnering - sverdkapping og brikketering.

Sikkerhet i trelastindustrien

Alle disse filmene kan bedriften abonnere på for kun kr. 10.000 pr. bedrift.

Engangsavgift og uavhengig av antall ansatte!
Årlig avgift er kr 1.500 til vedlikehold og utvikling av nye filmer.
Innen hvert emne er det kontrollspørsmål å svare på - og til slutt får man diplom!

Alle får egen innlogging og personlig tilgang til innholdet.

Filmene varer fra 3 til 12 minutter.
Til sammen er det 3 timer med film.