Administrasjon

FoU og rådgivning

Henning Horn

Forskningsleder
900 37 013
Kompetanse:
Tørking, energiutnyttelse, biobrensel, fjernvarme, røykgassmåling

Ulrich Hundhausen

Seniorforsker
976 57 599
Kompetanse:
Treteknologi, tremodifisering, trelastsortering, brannbeskyttelse, overflatebehandling

Dag Pasca

Forsker
414 95 596
Kompetanse:
Trekonstruksjoner, konstruksjonsteknikk, simulering, beregning, testing

Samee Ullah

Rådgiver / Forskningstekniker
464 15 303
Kompetanse:
Bygningsfysikk og trekonstruksjon

Prøving og sertifisering

Jan Bramming

Seniorrådgiver
975 25 554
Kompetanse:
CE-sertifisering, Trelastkontroll, Treindustriens Brannkontroll, kledningskontroll, sortering, JAS

Morten Damm

Seniorrådgiver
900 67 445
Kompetanse:
Trebeskyttelse, kjemisk analyse, overflatebehandling, feltforsøk

Carlos Myrebøe

Rådgiver
952 97 302
Kompetanse:
Produksjonsteknikk, råstoff, PEFC, miljø, Treindustriens brannkontroll