fingerskjotkontrollen-logo-w.png

Fingerskjøtkontrollen

Moderne lim og skjøteteknikk har ført til stadig forbedret anvendelse av trevirke, også til rent konstruktive formål. Et viktig resultat av denne utviklingen er lengdeskjøting av trelast ved hjelp av fingerskjøting.

Byggemyndighetene tillater limt, endeskjøtt bygningslast brukt til bl.a. stendere, gulvbjelker, taksperrer etc. under forutsetning av at produsenten er underlagt CE-sertifisering.

Fingerskjøtkontrollen er en frivillig kontrollordning som kommer i tillegg til CE-sertifiseringen. 

Se liste over medlemmer i Fingerskjøtkontrollen her.