emnekontroll-logo-w.png

Norsk Emnekontroll

Retningslinjene for Emnekontrollen er utarbeidet av Treteknisk. Ordningen er frivillig, og baserer seg på dokumentet ”Laminerte emner til vinduer og ytterdører: Nordiske bestemmelser for produksjon og kontroll”.

Alle bedrifter som laminerer produkter til formål som ikke har en bærende funksjon, eksempelvis til vinduer og ytterdører, kan bli medlem av ordningen. Det opprettes en kontrollavtale mellom aktuell bedrift og Treteknisk i hvert enkelt tilfelle.

Bedriftene får 2 kontrollbesøk i året der det tas ut prøver for ekstern testing samt at produksjonsprosessen og internt kvalitetssystem gjennomgås.