Kurs og utdanning

Treteknisk tilbyr kurs med en praktisk vinkling. Service på kompetanse kan være vel så lønnsomt som service på maskiner og utstyr. Pris for opplæringsvirksomheten avtales ved bestilling.

Interessert i kurs?

Er du interessert i at vi setter opp et kurs for dere?

Ta kontakt firmapost@treteknisk.no

Kurs

13088.jpg

Gulvkurs

Kalde vintere med oppvarming innedørs gir tørt inneklima. Dette er vanskelige forhold for våre gulv. Noen gulv tåler det tørre inneklimaet, mens andre sprekker opp. Hva skyldes dette?

Limtreproduksjon

Fagbrev i Limtreproduksjonsfaget

Har du arbeidserfaring, men mangler papirer på kunnskapen din?

Treteknisk tilbyr kurs som forbereder deg til teorieksamen for lærlinger og praksiskandidater i Limtreproduksjonsfaget. 

Dette er første skritt på veien for å få fagbrev.

Trelast

Fagbrev i Trelastfaget

Har du arbeidserfaring, men mangler papirer på kunnskapen din?

Treteknisk tilbyr kurs som forbereder deg til teorieksamen for lærlinger og praksiskandidater i Trelastfaget.

Dette er første skritt på veien for å få fagbrev.

05246.jpg

Treslagsbestemmelse

Hvordan bestemmer vi treslag? Hvordan henger trestruktur og egenskaper sammen? Hvilke treslag er det lov å innføre til Norge og hvem bestemmer det?

Dette, og mye mer vil du få svar på i kurs i treslagsbestemmelse på Treteknisk.