41245.jpg

Kompetansesenter for tre

Forskning, anvendelse og sertifisering

Aktuelt

Årets trebyggeri 2018.jpg

Årets trebyggeri 2018

Vinneren av prisen Årets trebyggeri 2018 er boligprosjektet Maskinparken TRE på Lilleby i Trondheim. Prisen ble delt ut på Byggedagene 3. april.

1904 25Cases_SoMe (003).jpg

Wood In Construction

En ny rapport - “Wood in construction – 25 cases of good practice” er publisert av Nordic Wood in Construction Secretariat. 

Tjenester

Rådgivning.JPG

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivningstjenester for hele verdikjeden basert på fornybare skogressurser.

Din utfordring, vår kompetanse - felles mål.

11207 testing mek lab.jpg

Testing

Instituttet er akkreditert som prøvings-laboratorium etter NS-EN ISO/IEC 17025. Vi har kompetanse og utstyr til å utføre en rekke mekaniske tester.

Bjergsted park Stavanger.jpg Bjergsted park Stavanger.jpg

Aktivitetskalender

Oversikt over kurs, konferanser og møter de kommende månedene.
 

Treteknisk i media

Her finner du de siste måneders oppslag i media som omhandler Norsk Treteknisk Institutt

Forskning

Fotoweb-UL-KM-1-2-mai-010.JPG

Klasserom i massivtre

Fire klasserom i massivtre - kartlegging av det fysiske inneklimaet, egenskaper i massivtre, energibruk samt brukernes helse og trivsel.

Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG

Om Treteknisk

Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) er et bransjeforsknings-institutt for treindustrien i Norge. Vi er en frittstående forskningsforening og eies av ca 130 medlemsbedrifter. Vi jobber for norske interesser i arbeidet med felles europastandarder. Vi har flere godkjente laboratorier hvor vi kan utføre ulike typer tester.

Les mer om oss