41245.jpg

Kompetansesenter for tre

Forskning, anvendelse og sertifisering

Tjenester

web 004 Tre personer.JPG

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivningstjenester for hele verdikjeden basert på fornybare skogressurser.

Din utfordring, vår kompetanse - felles mål.

11207 testing mek lab.jpg

Testing

Instituttet er akkreditert som prøvings-laboratorium etter NS-EN ISO/IEC 17025. Vi har kompetanse og utstyr til å utføre en rekke mekaniske tester og kjemiske analyser.

Aktuelt

41322.jpg

Årets trebyggeri 2015

Vinneren av prisen Årets trebyggeri 2015 er «Treet» - verdens høyeste trehus. Prisen ble delt ut på Byggedagene 8. mars. Prosjektet har utfordret alle de involverte aktørene til å bidra med utvikling og nytenking.

Forskning

trekonstruksjon.img

Tresterk

Hovedmålet er å finne en måte å sortere ut trelast med høyere styrke og stivhet enn det som gjøres ved norske sagbruk i dag.

spilefasade.img

Wood2New

Målet er å identifisere muligheter og begrensninger for bruk av tre innendørs. Dette skal gjøres ved undersøke hvilke effekter materialet har på menneskers velvære i innendørs miljøer.

Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG

Om Treteknisk

Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) er et bransjeforsknings-institutt for treindustrien i Norge. Vi er en frittstående forskningsforening og eies av ca 130 medlemsbedrifter. Vi jobber for norske interesser i arbeidet med felles europastandarder. Vi har flere godkjente laboratorier hvor vi kan utføre ulike typer tester.

Les mer om oss