41245.jpg

Kompetansesenter for tre

Forskning, anvendelse og sertifisering

Aktuelt

Energibruk i Laftebygg 26.10.jpg

Energibruk i laftebygg

Treteknisk avsluttet i januar 2020 et forskningsprosjekt ved NTNU i Gjøvik, hvor tradisjonelle laftebygg har blitt undersøkt med tanke på oppvarmingsbehov.

Returtre 1 Plank.png

Mot fremtiden med returtre?

Treteknisk er deltaker i det EU-finansierte prosjektet Build-In-Wood, hvor en av arbeidspakkene undersøker optimalisert bruk av råstoff til kl-tre (CLT).

Bjergsted park Stavanger.jpg Bjergsted park Stavanger.jpg

Aktivitetskalender

27. oktober - Bruk av emballasje i byggenæringen - Webinar

 

Tjenester

Rådgivning.JPG

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivningstjenester for hele verdikjeden basert på fornybare skogressurser.

Din utfordring, vår kompetanse - felles mål.

11207 testing mek lab.jpg

Testing

Instituttet er akkreditert som prøvings-laboratorium etter NS-EN ISO/IEC 17025. Vi har kompetanse og utstyr til å utføre en rekke mekaniske tester.

Forskning

CltShaft_MultiStorey_Ergodomus.JPG

Build-in-Wood

Europeisk innovasjonsprosjekt for å utvikle standardiserte og industrialiserte løsninger for fleretasjes bygninger i tre.

29168.jpg

KL-tre SMART

Undersøker varmeisolasjonsevnen til KL-tre, og muligheten for å kunne redusere bruken av isolasjon og fuktsperre.

RenBrenn crop.jpg

RenBrenn

Optimalisering av biobrenselanlegg for å sikre best mulig utnyttelse av bioasken. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG

Om Treteknisk

Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) er et bransjeforsknings-institutt for treindustrien i Norge. Vi er en frittstående forskningsforening og eies av ca 130 medlemsbedrifter. Vi jobber for norske interesser i arbeidet med felles europastandarder. Vi har flere godkjente laboratorier hvor vi kan utføre ulike typer tester.

Les mer om oss