41245.jpg

Kompetansesenter for tre

Forskning, anvendelse og sertifisering

Aktuelt

1.jpg

Trehus på hjul bygget i Oslo

Går du i tanker om å bo i et lite flyttbart hus? Gjerne med god ståhøyde og akkurat med plass? Norske Mikrohus AS bygger i dag hus på hjul i tre på Økern i Oslo. Dette slår såpass an at en ser for seg å bygge ett hus i uka.

Torvjord Morten Günther Cropp.jpg

FoU-prosjektet ReBio


Prosjektet ReBio er etablert for å undersøke i hvilken grad trebaserte restprodukter eventuelt kan erstatte torv i ulike dyrkingsmedier.

frode studerer.jpg

Bedriftsintern opplæring ved permittering

Treteknisk har utarbeidet en kurspakke for bedriftsintern opplæring ved permittering, karantene og lignende forhold. Kursene er ment å skulle øke kompetansen hos bedriftene og de ansatte, slik at man står sterkere i konkurranse og lønnsomhet etter at koronakrisen er over. 

Bjergsted park Stavanger.jpg Bjergsted park Stavanger.jpg

Aktivitetskalender

22. - 23. september - Prosesskurs Høvleri og verktøy

10. desember - TTF julemøte

Tjenester

Rådgivning.JPG

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivningstjenester for hele verdikjeden basert på fornybare skogressurser.

Din utfordring, vår kompetanse - felles mål.

11207 testing mek lab.jpg

Testing

Instituttet er akkreditert som prøvings-laboratorium etter NS-EN ISO/IEC 17025. Vi har kompetanse og utstyr til å utføre en rekke mekaniske tester.

Forskning

CltShaft_MultiStorey_Ergodomus.JPG

Build-in-Wood

Europeisk innovasjonsprosjekt for å utvikle standardiserte og industrialiserte løsninger for fleretasjes bygninger i tre.

29168.jpg

KL-tre SMART

Undersøker varmeisolasjonsevnen til KL-tre, og muligheten for å kunne redusere bruken av isolasjon og fuktsperre.

RenBrenn crop.jpg

RenBrenn

Optimalisering av biobrenselanlegg for å sikre best mulig utnyttelse av bioasken. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG

Om Treteknisk

Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) er et bransjeforsknings-institutt for treindustrien i Norge. Vi er en frittstående forskningsforening og eies av ca 130 medlemsbedrifter. Vi jobber for norske interesser i arbeidet med felles europastandarder. Vi har flere godkjente laboratorier hvor vi kan utføre ulike typer tester.

Les mer om oss