41245.jpg

Kompetansesenter for tre

Forskning, anvendelse og sertifisering

Aktuelt

SB1 B.png

Sensorboks for tørker

Treteknisk har utviklet en sensorboks i forskningsprosjektet KonTre, et samarbeidsprosjekt med Gausdal Bruvoll. Sensorboksen gjør det mulig å styre tørkeprosessen av produkter bedre. 

Trondheim1.jpg

Build-in-Wood Nyhetsbrev # 3

I nyhetsbrev # 3 fra EU-prosjektet Build-in-Wood, er det en særskilt presentasjon av Trondheim som "early adopter"-by samt Treteknisk som samarbeidspartner.

Bjergsted park Stavanger.jpg Bjergsted park Stavanger.jpg

Aktivitetskalender

16. april - Teams-møte i regi av TTF om markedssituasjonen

21. april - Års- og fagmøte i Energi og Tørkeklubben

3. - 7. mai - Woodworks! Webinaruke

27. mai - Generalforsamling i TTF

7. juni - Woodworks! Fagmøte. Bærekraftig materialgjenvinning i krysslimt massivtre - Markedsmuligheter og barrierer.

Tjenester

Rådgivning.JPG

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivningstjenester for hele verdikjeden basert på fornybare skogressurser.

Din utfordring, vår kompetanse - felles mål.

11207 testing mek lab.jpg

Testing

Instituttet er akkreditert som prøvings-laboratorium etter NS-EN ISO/IEC 17025. Vi har kompetanse og utstyr til å utføre en rekke mekaniske tester.

Forskning

Forsidebilde utklipp.JPG

Build-in-Wood

Europeisk innovasjonsprosjekt for å utvikle standardiserte og industrialiserte løsninger for fleretasjes bygninger i tre.

Massivtre.JPG

RENTRE

Utvikling av klimasmart krysslimt tre for å sikre en bærekraftig industri, både miljømessig og økonomisk.

29168.jpg

KL-tre SMART

Undersøker varmeisolasjonsevnen til KL-tre, og muligheten for å kunne redusere bruken av isolasjon og fuktsperre.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG

Om Treteknisk

Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) er et bransjeforsknings-institutt for treindustrien i Norge. Vi er en frittstående forskningsforening og eies av ca 130 medlemsbedrifter. Vi jobber for norske interesser i arbeidet med felles europastandarder. Vi har flere godkjente laboratorier hvor vi kan utføre ulike typer tester.

Les mer om oss