41245.jpg

Kompetansesenter for tre

Forskning, anvendelse og sertifisering

Aktuelt

Arets trebyggeri 2019.jpg

Årets Trebyggeri 2019

Juryen som står bak Årets trebyggeri 2019 har nå plukket ut tre finalister til prisen som deles ut på Byggegallaen på Byggedagene.

 

Treteknisk 70år 32262.jpg

Treteknisk 70 år - fra 2000 til 2010

Instituttet hadde feiret 50-årsjubileum for sine 35 ansatte og representanter for bransjen i 1999, og virksomheten bar preg av god tilgang på forskningsprogrammer og økt sertifiseringsvirksomhet.

Kløvsag1 (002).PNG

Invitasjon til prosesskurs Høvleri og Verktøy

Digitale 3D-modeller av produksjonsprosesser kan benyttes til å simulere effekten av forskjellige tiltak.
Dette gir mulighet til å vurdere effekten av investeringer i en 3D-modell før en eventuell investeringsbeslutning.

Målet er å unngå feilinvesteringer.

Bjergsted park Stavanger.jpg Bjergsted park Stavanger.jpg

Aktivitetskalender

2.-3. mars - Energi og Tørkeklubben, årsmøte/fagutferd

17.-18. mars - Kurs Høvelmaskin og Verktøy

6. mai - Generalforsamling i TTF 

25.-26. mai - Kurs Dimensjonering av konstruksjoner i KL-tre, limtre og hybridløsninger

Tjenester

Rådgivning.JPG

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivningstjenester for hele verdikjeden basert på fornybare skogressurser.

Din utfordring, vår kompetanse - felles mål.

11207 testing mek lab.jpg

Testing

Instituttet er akkreditert som prøvings-laboratorium etter NS-EN ISO/IEC 17025. Vi har kompetanse og utstyr til å utføre en rekke mekaniske tester.

Forskning

abracadabra.jpg

Abracadabra

Undersøker hvordan tilbygg, ekstra etasjer, eller ny konstruksjon kan gjøre renoveringsprosjekt og energieffektivisering til attraktive investeringer.

trekonstruksjon.img

Tresterk

Utvikle måter å sortere ut trelast med høyere styrke og stivhet enn det som gjøres ved norske sagbruk i dag.

spilefasade.img

Wood2New

Målet er å identifisere muligheter og begrensninger for bruk av tre innendørs. Dette skal gjøres ved undersøke hvilke effekter materialet har på menneskers velvære i innendørs miljøer.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG

Om Treteknisk

Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) er et bransjeforsknings-institutt for treindustrien i Norge. Vi er en frittstående forskningsforening og eies av ca 130 medlemsbedrifter. Vi jobber for norske interesser i arbeidet med felles europastandarder. Vi har flere godkjente laboratorier hvor vi kan utføre ulike typer tester.

Les mer om oss