Rådgivning

Med utgangspunkt i vår brede kompetanse på trebaserte produkter, produksjon, bygg og miljø vil våre høyt kvalifiserte medarbeidere hjelpe deg og din bedrift til å nå sine mål.  Vi besitter unik kompetanse om bærekraftige løsninger og bistår med ekspertkompetanse, hjelp til prosjektgjennomføring og prosjektledelse.

fasade mot blå himmel.jpg

Bygge i tre

Tre er et fleksibelt og tidsriktig byggemateriale.  Treteknisk gir byggteknisk rådgivning for bruk av tre.

tre og skolemiljø.jpg

Tre og miljø

Miljøvennlig byggeri ved økt trebruk.  Økt bruk av tre vil bidra til å nå miljømålene.