Tre og miljø

Det blir stadig mer viktig å dokumentere miljøeffekten av materialene vi bruker, og stadig flere krever slik dokumentasjon. Treteknisk er ledende når det gjelder miljødokumentasjon på tre, og er aktivt med i utviklingen av standarder og metoder. Treteknisk har egen EPD-generator, utfører LCA analyser og har lisens for PEFC-sertifisering.

Treteknisk leder også prosjekter for å finne frem til bedre og mer miljøvennlige trebeskyttelsesmetoder.

Fokus nr 8.jpg

Les mer om

spilefasade.img

Rådgivning miljøkommunikasjon

Treteknisk kan hjelpe til med å kommunisere miljøbudskapet til omverdenen. Vi kan legge en strategi for hva miljøkommunikasjon bør inneholde og identifisere målgrupper og planlegge aktiviteter.

No image

PEFC miljøsertifisering

Treteknisk er notifisert av PEFC Norge til å utføre sporbarhets- eller Chain of Custody-sertifisering. Med vår bakgrunn og nærhet til bransjen, har vi meget gode forutsetninger for å utføre PEFC – sertifiseringer for våre medlemmer og andre kunder.

Treteknisk og det danske sertifiseringsselskapet Orbicon, i samarbeid med Soil Association Certification Ltd., tilbyr også FSC sporbarhets-sertifisering for treindustribedrifter i Norge