Roja Modaresi

Roja Modaresi
Foto: Nicki Twang

Seniorforsker

Telefon: 402 95 791
Avdeling: FoU og rådgivning
Kompetanse: Miljøegenskaper og livsløpsvurderinger, forskningssøknader