Medlemskap i Treteknisk

Treteknisk er et frittstående og privat forskningsorgan. Instituttet er nært knyttet til trelastbransjen, men har også mange medlemmer fra andre deler av treindustrien (trevare, limtre, takstol, trehus, maskinprodusenter og -leverandører).

Treteknisk sitt mål er å fremme bruken av tre ved å gi oppdatert kunnskap om trevirke – dets egenskaper, bearbeiding og anvendelse. Virkemidlene er målrettet forskning og utvikling, kunnskapsformidling, rådgivning og kvalitetsdokumentasjon.

Norsk treindustri møter sterk konkurranse fra andre produkter og utenlandske konkurrenter. Med denne bakgrunnen er det en styrke for bransjen å ha tilgang til Norsk Treteknisk Institutt.

De viktigste fordelene ved medlemskap kan sammenfattes slik:

  • Treteknisk arbeider for å øke anvendelsen av trebaserte produkter på områder hvor disse har konkurransemessige fortrinn. 
  • Tilgang til rådgivning og bistand om bruk og produksjon av treprodukter. 
  • Rabattert pris på oppdrag fra Treteknisk.
  • Bransjefellesskapet forsterkes. Nærhet til fagmiljø og tilgang til høy bransjekunnskap.
  • Vår informasjonstjeneste tilbyr blant annet forskningsrapporter og andre publikasjoner fra Treteknisk. 
  • Nøkkelmedarbeidere i bedriften har anledning til personlig medlemskap i Treindustriens Tekniske Forening. Foreningen har 310 medlemmer, og er treindustriens viktigste forum for vitenformidling.
  • Medlemsavgiften bidrar til gjennomføring av viktige bransjeoppgaver for hele treindustrien. Blant annet kunnskapsspredning, europeisk standardi­seringsarbeid og europeiske forsknings- og utviklingsprosjekter.
  • Tilgang til akkrediterte laboratorier.


Medlemsavgiften reguleres etter konsumprisindeksen per 1. mars hvert år.
Det er styret som fastsetter medlemsavgiftene ut over grunnavgiften til medlemmer uten treindustriell produksjon.
Medlemsavgiften til Treteknisk er fradragsberettiget ved skatteligningen.

Medlemmer (116 stk):

A Moelven Profil AS
A. Falkenberg Eftf. AS Moelven Soknabruket AS
AG-Tre AS Moelven Sør-Tre AS
Akzo Nobel Coatings AS Moelven Treinteriør AS
Alvdal Skurlag AS Moelven Trysil AS
Moelven Van Severen AS
Begna Bruk AS Moelven Våler AS
Bergene Holm AS, avd. Brandval Moelven Wood Prosjekt AS
Bergene Holm AS, avd. Haslestad Moelven Østerdalsbruket AS
Bergene Holm AS, avd. Interiør N
Bergene Holm AS, avd. Kirkenær Nilsson Trelast AS
Bergene Holm AS, avd. Larvik NorDan AS, avd. Egersund
Bergene Holm AS, avd. Nidarå NorDan AS, avd. Moi
Bergene Holm AS, avd. Skarnes NorDan AS, avd. Otta
Birkeland Bruk Trelast AS Nordic Door AS
Bjertnæs Sag AS Norgesvinduet Bjørlo AS
C Norgesvinduet Kompetanse AS
Combiwood Barkevik Bruk AS Norsk Limtre AS
D Norsk Massivtre AS
Derome Takstolteknikk AS Alfa Tre NTNU, fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Dynea AS O
E Optimera Byggsystemer AS, avd. Andebu
Eidskog Stangeskovene AS, avd. Eidskog Optimera Byggsystemer AS, avd. Hamar
Eidskog Stangeskovene AS, avd. Vikodden Optimera Byggsystemer AS, avd. Stangeland
Eker Dampsag & Høvleri AS Optimera Byggsystemer AS, avd. Tysnes
F Otta Sag og Høvleri AS
Flaen Sag & Høvleri AS Overhalla Hus
Fønhus Maskin AS P
G ProTre AS
G3 Fåvang Sag AS R
G3 Gausdal Treindustrier SA RemaSawco AS
G3 Gran Tre AS RingAlm AS, avd. Næroset
H RingAlm AS, avd. Romerike
Hagen AS Ringsaker Industriservice AS
Hasås AS, avd. Hasås S
Hasås AS, avd. Eikås Saga Wood AS
Hell Sagbruk & Høvleri AS Sandermoen AS
Hemnes Tre AS Scanpole AS, avd. Ilseng
Hunton Fiber AS Scanpole AS, avd. Kirkenær
Sherwin-Williams Norway AS
InnTre Kjeldstad AS, avd. Levanger Skjåk Trelast AS
InnTre Kjeldstad AS, avd. Selbu Skog-Data AS
InnTre Kjeldstad AS, avd. Steinkjer AS Skogmo Bruk
InnTre Kjeldstad AS, avd. Støren Slaatto Sag og Høvleri AS
InnTre Kjeldstad AS, avd. Verdal Splitkon AS
J Stangeskovene Bjørnstad Bruk AS
JaJo Tek AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Jotun AS Stjern Bygg AS
K Støren Treindustri AS
K. Kværner Industri AS Svenneby Sag og Høvleri AS
Kebony Norge AS Sørlaminering AS
Kvarnstrands & Stridsbergs AS T
L Talgø MøreTre AS
Langmorkje Almenning Telemarksbruket AS
Larvik Impregneringskompani AS Termowood AS
L.O.A.B. Norge Thaugland AS
LSAB Norge AS Toolmarket AS
M Toten Tre AS
Markem-Imaje AS Treindustrien
Marnar Bruk AS U
Materialhåndtering AS USNR AS
Moelven Byggmodul AS W
Moelven Eidsvoll AS Woodify AS
Moelven Granvin Bruk AS Woodlink AS
Moelven Langmoen AS Woodtech AS
Moelven Limtre AS, avd. Agder Å
Moelven Limtre AS, avd. Moelv Aanesland Treindustri AS
Moelven Løten AS 1–9
Moelven Mjøsbruket AS 1-2 Tre Elementproduksjon AS
Moelven Numedal AS