Medlemskap i Treteknisk

Treteknisk er et frittstående og privat forskningsorgan. Instituttet er nært knyttet til trelastbransjen, men har også mange medlemmer fra andre deler av treindustrien (trevare, limtre, takstol, trehus, maskinprodusenter og -leverandører).

Treteknisk sitt mål er å fremme bruken av tre ved å gi oppdatert kunnskap om trevirke - dets egenskaper, bearbeiding og anvendelse. Virkemidlene er målrettet FoU, kunnskapsformidling, rådgivning og kvalitetsdokumentasjon.

Norsk treindustri møter sterk konkurranse fra andre produkter og utenlandske konkurrenter. Med denne bakgrunnen er det en styrke for bransjen å ha tilgang til Norsk Treteknisk Institutt.

De viktigste fordelene ved medlemskap kan sammenfattes slik:

  • Treteknisk arbeider for å øke anvendelsen av trebaserte produkter på områder hvor disse har konkurransemessige fortrinn. 
  • Tilgang til rådgivning og bistand om bruk og produksjon av treprodukter. 
  • Rabattert pris på oppdrag fra Treteknisk.
  • Bransjefellesskapet forsterkes. Nærhet til fagmiljø og tilgang til høy bransjekunnskap.
  • Vår informasjonstjeneste tilbyr bl.a. forskningsrapporter og andre publikasjoner fra Treteknisk. 
  • Nøkkelmedarbeidere i bedriften har anledning til personlig medlemskap i Treindustriens Tekniske Forening. Foreningen har 310 medlemmer, og er treindustriens viktigste forum for vitenformidling.
  • Medlemsavgiften bidrar til gjennomføring av viktige bransjeoppgaver for hele treindustrien. Blant annet kunnskapsspredning, europeisk standardi­seringsarbeid og europeiske forsknings- og utviklingsprosjekter.
  • Tilgang til akkrediterte laboratorier.


Medlemsavgiften reguleres etter konsumprisindeksen pr. 1. mars hvert år.
Det er styret som fastsetter medlemsavgiftene ut over grunnavgiften til medlemmer uten treindustriell produksjon.
Medlemsavgiften til Treteknisk er fradragsberettiget ved skatteligningen.

Medlemmer:

A  
1-2 Tre Elementproduksjon AS Moelven Mjøsbruket AS
A. Falkenberg Eftf. AS  Moelven Numedal AS
AG Tre AS Moelven Profil AS 
Akzo Nobel Coatings AS  Moelven Soknabruket AS
Alvdal Skurlag AS Moelven Sør-Tre AS
AS Skogmo Bruk Moelven Treinteriør AS
Moelven Trysil AS
Begna Bruk AS  Moelven van Severen AS
Bergene Holm AS, avd. Brandval Moelven Våler AS
Bergene Holm AS , avd. Haslestad Moelven Wood AS
Bergene Holm AS, avd. Interiør Kvelde Moelven Wood Prosjekt AS
Bergene Holm AS, avd. Kirkenær Moelven Østerdalsbruket AS
Bergene Holm AS, avd. Larvik
Bergene Holm AS, avd. Nidarå Nilsson Trelast AS 
Bergene Holm AS, avd. Skarnes NorDan AS - Moi
Birkeland Bruk Trelast AS  NorDan AS - Egersund
Bjertnæs Sag AS  NorDan AS - Otta
C Nordic Door AS
Combiwood Barkevik Bruk AS Nordvestvinduet AS 
Norgesvinduet Bjørlo AS
Dynea AS  Norgesvinduet Svenningdal AS
Norsk Limtre AS
Eikås Sagbruk AS Norsk Massivtre 
Eker Dampsag & Høvleri AS Norske Mikrohus
NTNU, fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 
Flaen Sag & Høvleri A/S 
Fønhus Maskin AS  Optimera Byggsystemer AS avd. Andebu
Fåvang Sag & Høvleri A/S  Optimera Byggsystemer AS avd. Hamar
Optimera AS avd. Stangeland
Gausdal Bruvoll SA  Optimera Byggsystemer AS avd. Tysnes
GB Gran Tre KS  Otta Sag og Høvleri AS 
H.C. Thauglands Trælastforretning AS RemaSawco AS
Hagen AS  RingAlm AS
Hasås AS  RingAlm Romerike AS
Hell Sagbruk & Høvleri AS Ringsaker Industriservice AS
Hunton AS
Sandermoen AS 
InnTre AS  Scanpole AS avd. Ilseng
InnTre AS, avd. Innbryns Sagbruk & Høvleri Scanpole AS avd. Kirkenær
InnTre AS, avd. Kirknesvaag Sagbruk & Høvleri  Sherwin-Williams Norway AS
InnTre AS, avd. Trones Bruk Skjåk Trelast AS 
iTre AS Skog-Data AS 
Slaatto Sag & Høvleri AS 
JaJo Tek AS  Splitkon AS 
Jatak Alfa Tre  Stangeskovene Bjørnstad Bruk AS
Jotun AS  Eidskog Stangeskovene AS, Eidskog 
Eidskog Stangeskovene AS , avd. Vikodden
Kebony Norge AS Hemnes Tre AS
Kjeldstad Trelast AS, avd. Levanger Stangeskovene Kværner AS
Kjeldstad Trelast AS, avd. Selbu Statens Vegvesen, Vegdirektoratet 
Kjeldstad Trelast AS, avd. Støren Stjern Bygg AS
Kvarnstrands & Stridsbergs AS  Støren Treindustri AS
Svenneby Sag & Høvleri AS
L.O.A.B. Norge  Sørlaminering AS 
Langmorkje Almenning 
Larvik Imprengeringskompani AS  Talgø MøreTre AS
LSAB Norge AS Tela Sag & Høvleri AS 
Telemarksbruket AS
Markem-Imaje AS  Termowood AS
Marnar Bruk AS Toolmarket AS
Materialhåndtering AS  Treindustrien 
Moelven ByggModul AS U
Moelven Byggmodul Hjellum AS USNR AS
Moelven Eidsvoll AS
Moelven Granvin Bruk AS Woodify AS 
Moelven Industrier ASA   Woodlink AS
Moelven Industrier ASA Divisjon Timber Woodtech AS 
Moelven Langmoen AS X
Moelven Limtre AS - Agder XL-Bygg Toten Tre AS 
Moelven Limtre AS - Moelv Å 
Moelven Løten AS Aanesland Fabrikker AS