41245.jpg

Kompetansesenter for tre

Forskning, anvendelse og sertifisering

Aktuelt

ImpGran.jpg

Impregnering av gran

Tradisjonelt er det furu som impregneres i de nordiske landene. Denne artikkelen beskriver hvordan en kan foreta impregnering av gran innenfor reglene til Nordisk Trebeskyttelsesråd (NTR).

Bjergsted park Stavanger.jpg Bjergsted park Stavanger.jpg

Aktivitetskalender

17. juni - Woodworks! Fagmøte. Bærekraftig materialgjenvinning i krysslimt massivtre - Markedsmuligheter og barrierer.

18. juni - Webinar. Bærekraftig oppgradering og gode bomiljø - Kan påbygg på tak være et svar?

31. aug - Byggedagene 2021

Tjenester

Rådgivning.JPG

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivningstjenester for hele verdikjeden basert på fornybare skogressurser.

Din utfordring, vår kompetanse - felles mål.

11207 testing mek lab.jpg

Testing

Instituttet er akkreditert som prøvings-laboratorium etter NS-EN ISO/IEC 17025. Vi har kompetanse og utstyr til å utføre en rekke mekaniske tester.

Forskning

Forsidebilde utklipp.JPG

Build-in-Wood

Europeisk innovasjonsprosjekt for å utvikle standardiserte og industrialiserte løsninger for fleretasjes bygninger i tre.

Massivtre.JPG

RENTRE

Utvikling av klimasmart krysslimt tre for å sikre en bærekraftig industri, både miljømessig og økonomisk.

29168.jpg

KL-tre SMART

Undersøker varmeisolasjonsevnen til KL-tre, og muligheten for å kunne redusere bruken av isolasjon og fuktsperre.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG

Om Treteknisk

Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) er et bransjeforsknings-institutt for treindustrien i Norge. Vi er en frittstående forskningsforening og eies av ca 130 medlemsbedrifter. Vi jobber for norske interesser i arbeidet med felles europastandarder. Vi har flere godkjente laboratorier hvor vi kan utføre ulike typer tester.

Les mer om oss