41245.jpg

Kompetansesenter for tre

Forskning, anvendelse og sertifisering

Aktuelt

Samling Biri Skipet.jpg

Årets trebyggeri 2020

Treteknisk og TreFokus vil i samarbeid med Byggeindustrien dele ut prisen Årets trebyggeri 2020 på et arrangement Byggeindustrien gjennomfører den 31. august. 

SorkePOF.jpg

Praktisk test av trebeskyttelse

På et testfelt i utkanten av Oslo-marka følger Treteknisk ulike typer impregnering år etter år og tiår etter tiår. Den eldste prøven er fra 1968 og kan fortsatt trekkes opp av jorda.

ImpGran.jpg

Impregnering av gran

Tradisjonelt er det furu som impregneres i de nordiske landene. Denne artikkelen beskriver hvordan en kan foreta impregnering av gran innenfor reglene til Nordisk Trebeskyttelsesråd (NTR).

Bjergsted park Stavanger.jpg Bjergsted park Stavanger.jpg

Aktivitetskalender

31. aug - Byggedagene 2021 med utdeling av prisen for Årets trebyggeri 2020.

Tjenester

Rådgivning.JPG

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivningstjenester for hele verdikjeden basert på fornybare skogressurser.

Din utfordring, vår kompetanse - felles mål.

11207 testing mek lab.jpg

Testing

Instituttet er akkreditert som prøvings-laboratorium etter NS-EN ISO/IEC 17025. Vi har kompetanse og utstyr til å utføre en rekke mekaniske tester.

Forskning

Forsidebilde utklipp.JPG

Build-in-Wood

Europeisk innovasjonsprosjekt for å utvikle standardiserte og industrialiserte løsninger for fleretasjes bygninger i tre.

Massivtre.JPG

RENTRE

Utvikling av klimasmart krysslimt tre for å sikre en bærekraftig industri, både miljømessig og økonomisk.

29168.jpg

KL-tre SMART

Undersøker varmeisolasjonsevnen til KL-tre, og muligheten for å kunne redusere bruken av isolasjon og fuktsperre.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG

Om Treteknisk

Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) er et bransjeforsknings-institutt for treindustrien i Norge. Vi er en frittstående forskningsforening og eies av ca 130 medlemsbedrifter. Vi jobber for norske interesser i arbeidet med felles europastandarder. Vi har flere godkjente laboratorier hvor vi kan utføre ulike typer tester.

Les mer om oss