Treteknisk historie samlet smal7.jpg

Aktuelt

Fra møtet.JPG

TTF arrangerte generalforsamling på Sokna

Tradisjonen tro ble årets generalforsamling i Treindustriens Tekniske Forening (TTF) avholdt kombinert med årsmøter i Klednings-kontrollen og Brann-kontrollen samt kontakt- og informasjons-møter i Norsk Trelastkontroll og Norsk Impregnerings-kontroll. 

Publisert 22. mai 2024

2024.03.20 Nyhet - WOOD for HEALTH andre nyhetsbrev.png

WOOD for HEALTH - andre nyhetsbrev

Forskningsprosjektet WOOD for HEALTH har publisert sitt andre nyhetsbrev.
WOOD for HEALTH vil fremme sikker og økt bruk av treprodukter i helsebygg gjennom utvikling av anti-mikrobielle overflater, hygienekonsepter og retningslinjer.

Publisert 15. april 2024

IMG_20210916_064408.jpg IMG_20210916_064408.jpg

Aktivitetskalender 

Tjenester

Rådgivning.JPG

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivningstjenester for hele verdikjeden basert på fornybare skogressurser.

Din utfordring, vår kompetanse - felles mål.

11207 testing mek lab.jpg

Testing

Instituttet er akkreditert som prøvings-laboratorium etter NS-EN ISO/IEC 17025. Vi har kompetanse og utstyr til å utføre en rekke mekaniske tester.

Forskning

Logo - WoodLCC _ed2.png

WoodLCC

WoodLCC ønsker å muliggjøre robuste og presise livssykluskostnader (LCC) basert på input fra nye modeller for detaljerte spesifikasjoner for levetidsytelse for trekomponenter og -bygninger.

Nyhet CircWOOD sortering 104246513.jpg

CircWOOD

CircWOOD skal studere ulike aspekter ved trebruk i den norske økonomien for å finne nye måter for effektiv bruk av norsk returtre. Prosjektet legger særlig vekt på ombruk av returtre i byggeprosjekter, og returtre som råstoff i dagens treindustri.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Om Treteknisk

Norsk Treteknisk Institutt ble etablert i 1949 som et bransjeforskningsinstitutt for treindustrien i Norge, og er en frittstående forskningsforening med omkring 120 medlemsbedrifter. 

Treteknisk arbeider målrettet med forskning og utvikling, og har Norges ledende fagmiljø innen tre og trebruk.

Vi er rundt 35 medarbeidere og har en omsetning på ca. 50 millioner kroner. Treteknisk holder til ved Forskningssentrene på Gaustad/Blindern i Oslo.

Les mer om oss

Vår interaktive brosjyre

alt