Testing

Mekanisk prøvingslaboratorium er akkreditert av Norsk Akkreditering for mekanisk prøving. I tillegg har vi et tørketeknisk laboratorium, limlaboratorium, laboratorium for overflatebehandling og laboratorium for mikroskopiundersøkelser.

Vi tester ikke bare trelast og trekonstruksjoner, men også forbindelsesmidler, impregneringsmidler, overflatebehandling og lignende.

Fotoweb 2 Lim 3 mai 025.JPG

Lim

Testing av egenskapene til lim og limte forbindelser.

01586.jpg

Test av tregulv

For å unngå problemer med gulv under bruk, kan Treteknisk uføre en rekke produkttester. Tilbudet er rettet mot produsenter, importører og privatpersoner. 

09527.jpg

Trefuktighet

Logging, oppfølging og vurdering av fukt- og varmeteknisk funksjon i bygg og konstruksjons­elementer.

01057 testbiter.jpg

Kjemisk analyse

Utilstrekkelig inntrengning av impregneringsmiddel ved impregnering av treprodukter kan føre til at nødvendige egenskaper for utendørs bruk ikke oppnås.

Standarder.jpg

Arbeid med standarder

Treteknisk er engasjert i standardiseringsarbeid og deltar I en rekke standardiseringskomiteer nasjonalt og internasjonalt.