01586.jpg

Test av tregulv

For å unngå problemer med gulv under bruk, kan Treteknisk uføre en rekke produkttester. Tilbudet er rettet mot produsenter, importører og privatpersoner. 

Vi utfører bl. a. følgende tester:
  • Klimatest for å finne ut om et tregulv tåler norsk inneklima
  • Hardhetsmåling iht. NS-EN 1534
  • Lyspåvirkningstest i QUV-kammeret
  • Kontroll av trefuktighet iht. NS-EN 13183-1.
  • Test av karakteristisk bruddfasthet til selvbærende gulv iht. NS-EN 1533
  • Test av stivhet til selvbærende gulv iht. NS-EN 1195
  • Slitasjetest av parkettlakk iht. prEN 13696