Forskning

Treteknisk arbeider målrettet med forskning og utvikling innenfor produksjonsprosesser, egenskaper, bearbeiding og anvendelse av tre. Vi har lang erfaring med deltakelse i FoU-prosjekter i samarbeid med industrien og virkemiddelapparatet, noe som gir oss god oversikt over aktuelle finansieringskilder som Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, SkatteFUNN, fondsmidler osv.

Vår rolle kan være både prosjektledelse av egne forskningsprosjekter, eller deltakelse i andre forskningsinstitusjoners prosjekter.  

Våre forskere deltar regelmessig på nasjonale og internasjonale forskerkonferanser, og har gode nettverksforbindelser til andre fagmiljøer. Dette inkluderer deltakelse i Horizon 2020-prosjekter.

Les mer:

Du kan lese mer om resultater fra Treteknisk sine forskningsprosjekter i vår ​​​​​​​Rapport-serie.

Noen utvalgte prosjekter

Ny type overflatebehandling hindre vekst av mikrober i helsebygg.jpg

WOOD for HEALTH

WOOD for HEALTH vil fremme sikker og økt bruk av treprodukter i helsebygg gjennom utvikling av antimikrobielle overflater, hygienekonsepter og retningslinjer.

Forsidebilde utklipp.JPG

Build-in-Wood

Europeisk innovasjonsprosjekt for å utvikle standardiserte og industrialiserte løsninger for fleretasjes bygninger i tre.

Kontaktpersoner