Tjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innen verdikjeden skog - trebyggeri.  Våre medarbeidere har dyptgående kunnskap om de fleste fagområder innen verdikjeden, vi har tillegg et stort internasjonalt nettverk av forskere og fagfolk.

Rådgivning.JPG

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivningstjenester for hele verdikjeden basert på fornybare skogressurser.

Din utfordring, vår kompetanse - felles mål.

11207 testing mek lab.jpg

Testing

Instituttet er akkreditert som prøvings-laboratorium etter NS-EN ISO/IEC 17025. Vi har kompetanse og utstyr til å utføre en rekke mekaniske tester.