Sertifisering og kontrollordninger

Treteknisk tilbyr CE-sertifisering av trebaserte byggevarer, PEFC-sertifisering av trelast- og trevareindustri samt JAS-sertifisering av konstruksjonsvirke, konstruksjonslimtre, limtre og massivtre. Vi er akkreditert av Norsk akkreditering som sertifiseringsorgan i henhold til NS-EN ISO/IEC 17065.

Treteknisk er engasjert i en rekke kontrollordninger innenfor treindustrien. Kontrollordningene er en frivillig sammenslutning av produsenter og leverandører som pålegger seg selv en kvalitetskontroll for å sikre enhetlig kvalitet og merking.

 

 

ce-logo-bg.png

Sertifisering

Treteknisk tilbyr CE-sertifisering av trebaserte byggevarer, PEFC-sertifisering av trelast- og trevareindustri samt JAS-sertifisering av konstruksjonsvirke, konstruksjonslimtre, limtre og massivtre.

Runa Trelastkontroll.JPG

Kontrollordninger

Treteknisk er engasjert i en rekke kontrollordninger der produsenter og leverandører har pålagt seg selv en kvalitetskontroll for å sikre enhetlig kvalitet og merking.