Sertifisering

Treteknisk tilbyr CE-sertifisering av trebaserte byggevarer, PEFC-sertifisering av trelast- og trevareindustri samt JAS-sertifisering av konstruksjonsvirke, konstruksjonslimtre, limtre og massivtre.

Treteknisk har definerte rutiner for sin sertifiseringsvirksomhet og ivaretar kravene til upartiskhet og konfidensialitet overfor sertifiseringskundene. Som kunde har man rett til å klage eller anke avgjørelser knyttet til sertifisering, og disse sakene vil bli behandlet i henhold til definerte prosedyrer. Nærmere opplysninger om sertifiseringsprosessen, samt behandling av klager og anker, gis på forespørsel.

ce-logo.png

CE-sertifisering

Treteknisk er av Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) utpekt som teknisk kontrollorgan for inspeksjon, prøving, kontroll og sertifisering for CE-merking. Vi tilbyr de tjenestene som industrien trenger for å CE-merke takstoler, konstruksjonsvirke, fingerskjøtt konstruksjonsvirke, limtre og trebaserte plater.

 

Logo - PEFC_ed4.jpg

PEFC Sporbarhetssertifisering og FSC sertifisering

Treteknisk er notifisert av PEFC Norge til å utføre sporbarhets- eller Chain of Custody-sertifisering. Med vår bakgrunn og nærhet til bransjen, har vi meget gode forutsetninger for å utføre PEFC – sertifiseringer for våre medlemmer og andre kunder. Treteknisk og det danske sertifiseringsselskapet Orbicon, i samarbeid med Soil Association Certification Ltd., tilbyr også FSC sporbarhets-sertifisering for treindustribedrifter i Norge.

jas-logo-w.png

JAS-sertifisering

Treteknisk er som eneste institutt i Europa godkjent som Registered Certification Organisation (RCO) og kan sertifisere produsenter av konstruksjonsvirke, konstruksjonslimtre, limtre og massivtre i henhold til JAS (Japanese Agricultural Standards).