Publikasjoner

Treteknisk produserer rapporter, bøker, tidsskrifter og annen informasjon.

Vi har alt fra aktuelle hefter for både forbrukere og fagfolk, tekniske håndbøker som går i dybden i trefaget, rapporter fra FoU-prosjekter, og andre publikasjoner.

FOKUS på tre

Aktuelle hefter for forbrukere og fagfolk i trebransjen

Tekniske håndbøker

Bøker som går i dybden i utvalgte tema i trefaget

Rapporter

Rapporter fra FoU-prosjekter Treteknisk deltar i

Årsrapporter

Treteknisk årsrapporter tilbake til 2013

Treteknisk Informasjon

Tidsskrift som tidligere ble utgitt av Treteknisk