Andre publikasjoner

Handelssortering.jpg

Handelssortering av trävaror

Handelssortering av trävaror er ett nytt regelverk for sortering av skurlast. Det nye regelverket er basert på tidigere handelssorteringsregler og prøvesorteringer.

Fuktavhengige dimensjonsforandringer i høvellast.jpg

Teknisk småskrift

Serien Teknisk småskrift ble utgitt i perioden 1953-2003. Den fortsetter som Teknisk håndbok. Bøkene i serien går i dybden på ett enkelt tema, og egner seg til læremidler og oppslagsverk.

Meddelelse.jpg

Meddelelse

Serien Meddelelse (Norsk Treteknisk Institutt) ble utgitt i perioden 1951-1992.

Utredning.jpg

Utredning

Serien Utredning (Norsk Treteknisk Institutt) ble utgitt i perioden 1951 - 1988.