Om oss

Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) ble etablert i 1949 som et bransjeforsknings-institutt for treindustrien i Norge. Vi er en frittstående forskningsforening med 130 medlemsbedrifter.

Virksomhetsidé

Treteknisk skal fremme bruken av tre ved å gi oppdatert kunnskap om trevirke – dets egenskaper, bearbeiding og anvendelse. Virkemidlene er målrettet FoU, kunnskapsformidling, rådgivning og kvalitetsdokumentasjon.

Organisasjon

Treteknisk er organisert i to avdelinger som er rettet mot tekniske resultatområder, samt en stabsavdeling.

De to avdelingene er:

  • Prøving og sertifisering
  • FoU og rådgivning


De ansatte arbeider også på tvers av avdelingene både i oppdrag og forskningsprosjekter.

Standardisering og kvalitetsdokumentasjon

Treteknisk legger årlig ned en betydelig innsats i arbeidet med felles europastandarder, og ivaretar med dette norske interesser i dette arbeidet. Vi bistår også med å kvalitetssikre oversettelser av standarder til norsk.

Vi er også engasjert i European Organisation for Technical Approvals (EOTA) som utarbeider regelverk for CE-merking av produkter som ikke omfattes av de harmoniserte standardene.

Laboratorier

Vi er akkreditert av Norsk Akkreditering som mekanisk laboratorium i henhold til ISO 17025, akkrediteringsnummer Test 021, og som sertifiseringsorgan i henhold til ISO 17065 for CE-sertifisering og PEFC-sporbarhetssertifisering, akkrediteringsnummer Prod 023. I tillegg har vi flere andre laboratorier der vi kan utføre ulike typer tester.