Om oss

Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) ble etablert i 1949 som et bransjeforskningsinstitutt for treindustrien i Norge, og er en frittstående forskningsforening med 115 medlemsbedrifter. 

Treteknisk arbeider målrettet med forskning og utvikling innenfor produksjonsprosesser, egenskaper, bearbeiding og anvendelse av tre, og har Norges ledende fagmiljø innen tre og trebruk.

Gjennom forskning, innovasjon, utvikling, dokumentasjon og kunnskapsformidling skal vi bidra til konkurransedyktige løsninger i tre.

Vi er rundt 34 medarbeidere og har en omsetning på ca. 50 millioner kroner. Treteknisk holder til ved Forskningssentrene på Gaustad/Blindern i Oslo.

Virksomhetsidé

Treteknisk skal fremme bruken av tre ved å gi oppdatert kunnskap om trevirke – dets egenskaper, bearbeiding og anvendelse. Virkemidlene er målrettet FoU, kunnskapsformidling, rådgivning og kvalitetsdokumentasjon.

Organisasjon

Treteknisk er organisert i to avdelinger som er rettet mot tekniske resultatområder, samt en stabsavdeling.

De to avdelingene er:

  • Prøving og sertifisering
  • FoU og rådgivning


De ansatte arbeider også på tvers av avdelingene både i oppdrag og forskningsprosjekter.

Standardisering og kvalitetsdokumentasjon

Treteknisk legger årlig ned en betydelig innsats i arbeidet med felles europastandarder, og ivaretar med dette norske interesser i dette arbeidet. Vi bistår også med å kvalitetssikre oversettelser av standarder til norsk.

Vi er også engasjert i European Organisation for Technical Approvals (EOTA) som utarbeider regelverk for CE-merking av produkter som ikke omfattes av de harmoniserte standardene.

Laboratorier

Vi er akkreditert av Norsk akkreditering som mekanisk laboratorium i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025, akkrediteringsnummer Test 021, og som sertifiseringsorgan i henhold til NS-EN ISO/IEC 17065 for CE-sertifisering og PEFC-sporbarhetssertifisering, akkrediteringsnummer Prod 023. I tillegg har vi flere andre laboratorier der vi kan utføre ulike typer tester.

Gender Equality Plan

Treteknisk har utarbeidet en Gender Equality Plan, som du kan lese her