Årsrapporter

Inneholder redegjørelse fra styret, oversikt over medarbeidere og medlemsbedrifter, director's report (på engelsk), samt informasjon om kunnskapsformidling og kursvirksomhet.

Årsrapportene blir publisert mellom første og andre kvartal, og sendes ut til alle medlemsbedrifter.