Jobb i Treteknisk

Vil du jobbe hos oss?

En jobb hos oss byr på utfordrende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø.

Vårt fagområde er tre som materiale og vi arbeider med forskning og oppdrag innenfor dette i vid forstand. Noen har tretekniologi som sitt primære fag, mens andre arbeider med trebeskyttelse, tre og miljø, LCA, bioenergi og energieffektivisering (ENØK). Noen jobber spesielt med trekonstruksjoner i bygg, mens andre ser på de enkelte delene av produksjonslinjen fra sagbruk til ferdige treprodukter, og videre på markeder for trevirke og markedsanalyser.

Dersom du har relevant kompetanse og skulle være interessert i jobb hos oss, oppfordrer vi til å sende en generell søknad vedlagt CV til firmapost@treteknisk.no.

 

Aktuelle stillinger.

Rådgiver miljøegenskaper og livsløpsvurderinger